finanse

Seminarium Czy pieniądz może sprawiedliwie rządzić światem?

Czy pieniądz może sprawiedliwie rządzić światem?

Serdecznie zapraszamy na seminarium 23.11.2018 r. w Warszawie.

Film animowany o podatkach

Podatki są głównym źródłem dochodów budżetowych państwa. Opłacają budynki rządowe, szkoły, szpitale, drogi, znaki drogowe, policjantów, nauczycieli, lekarzy, samoloty rządowe, samochody policyjne, armię a nawet oświetlenie w mieście. Podatki są…