fundusze powiernicze

anoanimowa firma

Koniec z firmami wydmuszkami w UE

15 grudnia 2017 roku Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wzmocnienia zasad przejrzystości w odpowiedzi na skandale podatkowe. Nie udało się osiągnąć pełnego sukcesu, jednak można uznać, że to jest…