Minerały konfliktu

Dla wielu ludzi na świecie bogactwa naturalne nie są błogosławieństwem, ale prawdziwym przekleństwem. Duża część z nich wydobywana jest w regionach objętych konfliktami zbrojnymi, na przykład w Demokratycznej Republice Konga i innych krajach Afryki, Kolumbii czy Birmie, gdzie kopalnie znajdują się w rękach przestępczych grup zbrojnych, które stale dopuszczają się przemocy, gwałtów i łamania praw człowieka. Część pozyskiwanych w ten sposób cennych minerałów zyskała niechlubne miano minerałów konfliktu.

Są nimi cyna, tantal, wolfram i złoto, używane do produkcji wielu towarów, z których na co dzień korzystamy. Metale te znajdują się we wszystkich urządzeniach elektronicznych: smartfonach, laptopach, tabletach, ale także samochodach, żarówkach czy sprzęcie AGD. W ten sposób kupowane przez nas produkty finansują niektóre z najbardziej brutalnych konfliktów zbrojnych na świecie.

Nadarza się właśnie jedyna okazja by to zmienić!

Unia Europejska planuje przyjąć prawo, które ma na celu ukrócenie handlu minerałami konfliktu. Parlament Europejski przedstawił mocny projekt legislacji w tej sprawie. Jeśli państwa wspólnoty go poprą, wówczas wszystkie firmy wykorzystujące cynę, tantal, wolfram i złoto w swoich produktach lub importujące te metale, będą miały obowiązek zadbania o to, by były one pozyskiwane w sposób etyczny. Firmy będą musiały sprawdzać, skąd pochodzą surowce i czy nie finansują one krwawych konfliktów oraz naruszania praw człowieka.

Aby tak się stało, państwa Unii muszą wypracować wspólne stanowisko, popierające nowe prawo. W tych negocjacjach Polskę reprezentuje Minister Gospodarki, Janusz Piechociński. Wspólnie walczmy o to, by korporacje, produkujące nasze urządzenia, nie przykładały ręki do wyzysku i finansowania krwawych konfliktów!

Więcej na: http://www.mineralykonfliktu.pl

Stop Mad Mining

Eksploatacja zasobów naturalnych a kraje Południa

Instytut Globalnej Odpowiedzialności i 12 innych organizacji pozarządowych rozpoczynają nową kampanię na rzecz bardziej odpowiedzialnej eksploatacji zasobów naturalnych w krajach ubogich, które padają ofiarą „klęski zasobów”.