122 kraje krytycznie zadłużone, 17 krajów niewypłacalnych. Najnowszy raport o długach.

Ze 154 krajów objętych badaniem dotyczącym zadłużenia, prawie 80 procent jest zadłużonych krytycznie, a 17 krajów jest niewypłacalnych. Takie są wyniki najnowszego raportu o długach opublikowanego przez niemieckie organizacje erlassjahr.de i Misereor.

Wobec dotkliwego kryzysu zadłużeniowego panującego w krajach globalnego Południa, niemieckie organizacje niosące pomoc w krajach ubogich erlassjahr.de   i MISEREOR  wzywają rząd Niemiec do opracowania na rzecz zadłużonych krajów skutecznego postępowania upadłościowego opartego na zasadach praworządności – zarówno we współpracy z członkami grupy G-20 jak i podczas wiosennej sesji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie.

Według danych opublikowanych w raporcie z 2019 roku przez erlassjahr.de i MISEREOR kryzys zadłużenia krajów globalnego Południa, w dużej mierze niedostrzegany przez społeczeństwo obywatelskie w Niemczech, uległ znacznemu zaostrzeniu. Jürgen Kaiser, specjalista ds strategii, pracujący dla erlassjahr.de wyjaśnia: „Główną przyczyną kryzysu zadłużeniowego jest ogólnoświatowa tendencja, na którą składają się niskie koszty kapitału w krajach globalnej Północy oraz wysokie zapotrzebowanie na finansowanie infrastruktury w uboższych krajach – krajach globalnego Południa. Wierzyciele z Północy osiągają takie zwroty, jakie są inwestorom potrzebne na przykład do sfinansowania w Niemczech wypłat z tytułu prywatnych ubezpieczeń emerytalnych”.

„Rosnące zadłużanie się tych państw zagraża egzystencji wielu milionów osób, naraża na szwank realizację międzynarodowych celów rozwojowych i klimatycznych oraz osłabia stabilizację finansową na świecie” – przestrzega Klaus Schilder, ekspert MISEREORu ds. finansowania rozwoju. Brak stabilności politycznej, zależność od eksportu surowców oraz następstwa katastrof naturalnych zwiększają ryzyko nadmiernego zadłużenia. Wskutek ataku tropikalnego cyklonu Idai oraz zniszczeń, jakie po sobie pozostawił, Mozambikowi, Zimbabwe i Malawi grozi pułapka długów.

Raport z 2019 roku ujawnił, że krytycznie zadłużone są obecnie 122 państwa spośród 154 przebadanych. To aż 80 procent. W krajach takich jak Bhutan, Mongolia, Gambia, Republika Zielonego Przylądka, Jamajka, Bahrajn oraz Liban panuje szczególnie niepokojąca sytuacja. Jej dramat obrazuje tendencja, zgodnie z którą między 2014 a 2017 rokiem w trzech czwartych państw warunki finansowe pogorszyły się. Obecnie 17 krajów jest niewypłacalnych. Na skutek nieodpowiedzialnego – i dotychczas utrzymywanego w tajemnicy – udzielania pożyczek państwa takie jak Mozambik czy Republika Kongo utraciły płynność finansową.

Klaus Schilder domaga się wprowadzenia przejrzystych reguł. „Aby światło dzienne przeniknęło zamęt powstały wokół nieodpowiedzialnego udzielania pożyczek, rząd Niemiec powinien wesprzeć inicjatywę na rzecz ogólnoświatowego, publicznego rejestru długów, który ujawniłby wszystkie zobowiązania państwowe. Sporządzenie takiego wykazu dałoby możliwość stworzenia warunków do wdrożenia stabilnego systemu zarządzania długami oraz do wyciągnięcia konsekwencji wobec kredytodawców – w tym banków, przedsiębiorstw i wierzycieli publicznych – za nieodpowiedzialne udzielanie kredytów.

„Zamiast jedynie dyskutować na temat prewencji w sytuacjach kryzysowych, rząd Niemiec powinien wypracować sposoby przezwyciężania kryzysu, które wzmocniłyby światową stabilność finansową” – dodaje Jürgen Kaiser. Do tego dochodzi również przystąpienie do prac zmierzających do opracowania skutecznego i praworządnego postępowania upadłościowego dla państw zadłużonych oraz konsekwentne korzystanie z tak zwanych narzędzi konwersji długu. Konwersja długu umożliwia zamianę zobowiązań, zaciągniętych w Niemczech, na długotrwałe inwestycje w rozwój w krajach zadłużonych.

Raport na temat stanu zadłużenia opublikowany w 2019 roku (org. Schuldenreport 2019)
skrót raportu w j. angielskim: tutaj
Kompletny raport w j. niemieckim: tutaj

Tłumaczenie na j. polski: Agata Lelito.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,