Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Polska broń zabija w Sudanie

Według międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych Broń Kontrolowana (Control Arms) Polska dostarczała wyposażenia wojskowego do ogarniętego wojną domową Sudanu. Niestety w ten sposób nasz kraj wpisał się w szeregi eksporterów broni, których transakcje handlowe przyczyniają się do eskalacji konfliktów na świecie.

W wyniku globalizacji i nieskrępowanego przepływu gotowego uzbrojenia i części do jego produkcji, broń trafia często do najbiedniejszych krajów świata lub do tych, w których rządzą niedemokratyczne reżimy. Sprzęt wojskowy coraz rzadziej wykorzystywany jest do obrony przed wrogą agresją, a coraz częściej do terroryzowania cywilów.

Jak podaje raport wydany przez Amnesty International, Oxfam oraz Międzynarodową Sieć Dział Przeciw Broni Lekkiej (International Action Network on Small Arms), w tym roku wysokość wydatków na zbrojenia przekroczy poziom z okresu zimnej wojny, sięgając 1 058,9 miliarda dolarów. Kwota ta jest 15-krotnie wyższa niż całość światowych wydatków na pomoc rozwojową.

Broń często trafia do najbiedniejszych krajów świata, których obywatele żyją w skrajnym ubóstwie. W Afryce aż 61 proc. krajów dotkniętych klęską głodu jest równocześnie w stanie wojny domowej. Dla przykładu, kraje takie jak Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Sudan, Botswana oraz Uganda podwoiły swoje wydatki na zbrojenia w okresie 1985-2000. Z kolei w Azji, Bangladesz, Nepal i Pakistan w latach 2002-2003 wydały więcej pieniędzy na broń niż na opiekę zdrowotną.

Pomimo szeregu uregulowań międzynarodowych dotyczących ograniczenia sprzedaży broni, obecne rozwiązania prawne są niewystarczające, a przemysł wojskowy doskonale nauczył sie je omijać. Według autorów raportu producenci broni zamiast dostarczać gotowe wyposażenie, sprzedają części do jego produkcji, które następnie są składane w całość w krajach trzecich, skąd wysyła się je do odbiorców końcowych. Wszystko odbywa sie zgodnie z prawem, które ogranicza jedynie sprzedaż gotowej broni a nie podzespołów.

Jak podaje raport wydany przez koalicję Broń Kontrolowana również nasz kraj zaangażowany był w tego typu transakcję. Informacji na ten temat trudno znaleźć w prasie. Sprzęt wyprodukowany przez polskich producentów miał być użyty w Sudanie, gdzie krwawy konflikt trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Jednocześnie nasz kraj dostarcza pomoc humanitarną ofiarom konfliktu, który pewnie nie byłby aż tak brutalny i nie kosztowałby życie tylu ludzi, gdyby nie broń dostarczana między innymi przez Polskę.

Źródła:

Control Arms
https://www.controlarms.org

Amnesty International:
Control Arms: Global arms industry exploiting major loopholes in arms regulations
https://news.amnesty.org/index/ENGPOL300422006

Oxfam UK:
Global military spending set to top Cold War high as conflict causes record hunger
https://www.oxfam.co.uk/press/releases/un_gen_ass220906.htm

Amnesty International:
Annual Report 2005: Sudan
https://web.amnesty.org/report2005/sdn-summary-eng

BBC Country Profiles:
Sudan: Timeline
https://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/827425.stm

Doctors Without Borders (Lekarze Bez Granic):
News from Sudan
https://www.doctorswithoutborders.org/news/sudan.cfm

Human Rights Watch:
Darfur: Humanitarian Aid under Siege
https://hrw.org/backgrounder/africa/sudan0506

 

Powrót


Polecamy: