Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Presja Unii Europejskiej wobec krajów afrykańskich

Unia Europejska kontynuuje rozmowy na temat Umów o Partnerstwie Gospodarczym z krajami globalnego Południa. Przeczytaj jak przebiegają negocjacje. 

Nieformalna koalicja organizacji pozarządowych takich jak 11.11.11, ActionAid, Bread for the World, Church Developmnent Service, Oxfam International oraz Enda zaapelowała do Unii Europejskiej aby ta przestała wywierać presję na kraję afrykańskie, by zgodziły się one zakończyć do końca tego roku negocjacje na temat Umów o Partnerstwie Gospodarczym (Economic Partnership Agreements - EPA). Organizacje te ostrzegły, że obecna unijna propozycja może mieć niezmiernie szkodliwe skutki dla rozwoju krajów afrykańskich.

Stanowisko organizacji pozarządowych pojawiło się w ślad za spotkaniem ekspertów ONZ z ministrami handlu krajów afrykańskich oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, które miało miejsce w Nairobi w lutym 2007 r. Spotkanie dotyczyło przeglądu propozycji Umów o Partnerstwie Gospodarczym.

Przegląd przeprowadzony przez Komisję Ekonomiczną ONZ ds. Afryki (UN Economic Commission for Africa - UNECA) a zaaprobowany przez ministrów handlu Unii Afrykańskiej, stwierdza, że żaden z czterech regionów Afryki nie ma wystarczającej informacji na temat proponowanych przez Unię Europejską Umów o Partnerstwie Gospodarczym ani też nie jest w stanie zrealizować postawionych przez Unię wymagań do końca grudnia 2007 r. Przygotowany przez ONZ-owską komisję dokument dostrzega także alarmujący brak przejrzystości w prowadzonych negocjacjach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kampanii organizacji pozarządowych przeciw EPA: NGOs denounce EU pressure over new African Trade deals

Działaj: wyślij list do kanclerz Merkel!

Przeczytaj też:Powrót


Polecamy: