Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Oxfam: Bogate państwa łamią obietnice i zmniejszają pomoc dla najuboższych

Bogate państwa łamią złożone obietnice zwiększenia pomocy dla najbiedniejszych krajów, apeluje międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam, po opublikowaniu raportu OECD dotyczącego udzielonej pomocy w 2006 przez najbogatsze 22 państwa świata. Pomoc ta w porównaniu z 2005 spadła o 5,1 procent. Jednocześnie zaznacza się, że jest to pierwszy spadek od 1996 roku.

Tak jak i w roku ubiegłym, tegoroczna suma pomocy jest również mocno zawyżona poprzez jednorazowe umarzenie długu Iraku i Nigerii. Oczywistym jest, że umorzenie zadłużenia najuboższych państw jest niezbędne w walce z biedą, aczkolwiek metoda polegająca na wliczaniu tej kwoty w wartość udzielonej pomocy zniekształca prawdziwy obraz. Oxfam szacuje kwotę umorzenia długów w 2006 r. na 13 miliardów USD (łącznie 14 miliardów długu, z czego faktycznym zyskiem, w dodatku tylko Nigerii jest spłacana rocznie kwota 1 miliarda USD).

- Zmniejszenie pomocy jest poważnym zarzutem wobec najbogatszych krajów, a w rzeczywistości, faktyczne ujęcie kwot pokazują jeszcze gorszy obraz sytuacji. Te obietnice są sprawą życia i śmierci dla najbiedniejszych - miliony ludzi każdego roku w dalszym ciągu będzie umierać z powodu chorób, którym można zapobiec, 80 milionów dzieci nie pójdzie do szkoły, miliony ludzi zostanie skazanych na życie w biedzie - mówi Max Lawson z Oxfam.

Liczby podane w raporcie przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD) pokazują, że całkowita pomoc udzielona w 2006 roku spadła do 103,9 miliardów USD (w tym 19,2 miliardy USD umarzanych długów, głównie Iraku i Nigerii) z 106,8 miliardów USD w 2005. Porównując, stanowi to blisko 1/10 światowej sumy wydatków na zbrojenia. Pomimo, że niektóre kraje, w tym Niemcy i Francja, zanotowały niewielki wzrost wartości udzielanej pomocy, to wciąż nie zbliżają się nawet do obiecanych celów. Wspomnieć należy o znacznym wzroście wydatków na pomoc dla krajów najuboższych Wielkiej Brytanii (o 13 procent) oraz Hiszpanii (o 20 procent).

Pomoc działa. Jej zwiększenie pozwoliło rządowi Tanzanii podwoić budżet na edukacje w ciągu ostatnich czterech lat oraz w dużym stopniu zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia. W rezultacie o 3,1 miliona więcej dzieci rozpoczęło naukę w szkołach, śmiertelność noworodków spadła o 1/3, a śmiertelność dzieci w wieku do lat pięciu spadła o 1/4.

W 2005 r. grupa G8 obiecała zwiększyć pomoc corocznie o 50 miliardów USD, aż do 2010 r. Jakkolwiek, aby zapobiec biedzie potrzeba znacznie więcej, to te środki umożliwiłyby edukacje dzieci, pozwoliłyby uratować życia 500.000 kobiet w ciąży, które umierają przy porodzie oraz pomogłyby w przeszkoleniu kadry 6 milionów potrzebnych na całym świecie nauczycieli i pracowników społecznych.

- To jest głęboko żenujące dla przedstawicieli grupy państw G8, a szczególnie dla Niemców, którzy przewodniczą w tym roku szczytowi. Państwa grupy G8 muszą udowodnić, że obietnice nie są tylko pustą retoryką i muszą sporządzić wiążący plan wraz z terminami i sposobem dostarczania faktycznej, zwiększonej pomocy. Takie działania powinny być długoterminowe, a pomoc przewidywalna, aby móc zaplanować i budować stabilny system ochrony zdrowia i edukacji - twierdzi Lawson.

Oxfam ostrzega, że bez podjęcia natychmiastowego działania przez G8, w przyszłym roku, bez wliczania umorzonego zadłużenia Nigerii i Iraku, kwota pomocy będzie wyjątkowo niska.

Źródło informacji: Oxfam: Rich countries guilty of breaking promises as aid.

Zobacz też: Europa musi wywiązać się z obietnic pomocy złożonych najuboższym.

Powrót


Polecamy: