Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Fatal Transactions: Projekt rozwojowy Uniwersytetu Wrocławskiego

Polskie uniwersytety włączają się w działania rozwojowe! Jedną z takich inicjatyw jest projekt Fatal Transactions Uniwersytetu Wrocławskiego.

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z kilkoma partnerami z Europy Zachodniej i Afryki rozpoczyna właśnie kampanię, która ma na celu skierowanie uwagi konsumentów, opinii publicznej, rządów państw, przedstawicieli biznesu oraz instytucji międzynarodowych, na problematykę handlu surowcami mineralnymi pochodzącymi z terenów Afryki.

U podstaw projektu leży przekonanie, że bogactwa naturalne, takie jak diamenty, złoto czy ropa naftowa, odpowiednio wykorzystane, mogą pomóc w odbudowie i stabilizacji państw afrykańskich. Impulsem do działania dla twórców kampanii były m.in. doświadczenia Angoli, Liberii, Sierra Leone czy Demokratycznej Republiki Konga. Zyski pochodzące z eksploatacji złóż surowcowych kierowane były na finansowanie działań rebelianckich armii, umożliwiały trwanie brutalnym dyktaturom oraz przyczyniały się do łamania praw człowieka. W konsekwencji, w większości przypadków to nie społeczeństwa afrykańskie odnoszą korzyści z posiadanych bogactw naturalnych, lecz elity polityczne, ugrupowania partyzanckie kontrolujące ich wydobycie czy międzynarodowe koncerny.

Pierwszym z etapów projektu będzie szkoła letnia dla studentów studiów magisterskich podczas, której poruszone zostaną współczesne problemy Afryki a w szczególności kwestia konfliktów o surowce naturalne.

Szkoła odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-16 września 2007. Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:
https://www.ism.uni.wroc.pl/granty/ft/szkola_letnia_ft.pdf

Ponadto w dniach 10-11 września 2007 Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje konferencję o podobnej tematyce zatytułowaną: Klątwa Bogactw w Afryce: Od zgubnych Transakcji do Transakcji Uczciwych.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod poniższym adresem:
https://www.ism.uni.wroc.pl/granty/ft/program_konferencji_ft.pdf
Powrót


Polecamy: