Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Polski projekt rozwojowy w zachodniej Kenii

Edukacja IT i ekorozwój są głównymi kompnentami projektu jaki Fundacja Simba Friends oraz jej wolontariusze prowadzą w Sega w zachodniej Kenii.

Realizowany obecnie projekt zakłada umożliwienie mieszkańcom wioski Sega dostępu do najnowszych technologii, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. Drugim jego komponent jest podejmowanie działań na rzecz podniesienia świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska, między innymi poprzez zakładanie szkółek leśnych, i tym samym promowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju.

Większość Kenijczyków (około 65%) to ludzie młodzi. Ze względu na trudności finansowe wielu rodzin, niewiele dzieci podejmuje naukę w szkołach ponadpodstawowych. Ich szanse na rynku pracy maleją. Rodzi się wiele społecznych patologii (przestępczość, prostytucja, alkoholizm). Według oficjalnych statystyk jedynie kilka procent mieszkańców Kenii posiada komputer, a tylko połowa z nich ma dostęp do Internetu. Ponad osiemdziesiąt procent mieszkańców tego kraju żyje na wsi, gdzie dostęp do najnowszych technologii jest dodatkowo utrudniony. Sega jest wioską położoną w zachodniej Kenii o siedmiotysięcznej populacji. Większość mieszkańców tej miejscowości nie posiada w domach elektryczności, a z komputerów korzysta jedynie kilka osób.

Ważnym aspektem projektu jest także aktywizacja miejscowej ludności. Wykonanie części zadań w ramach projektu należy do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności. W ramach projektu mieszkańcy Sega nabywają umiejętności, które wykorzystają w przyszłości w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw na rzecz rozwoju tej części kraju.

Obecnie we wszystkich szkołach trwają prace remontowe, których celem jest zaadaptowanie klas lekcyjnych na potrzeby laboratoriów komputerowych. Polegają one głównie na zwiększeniu środków bezpieczeństwa, a także infrastrukturalnym przygotowaniu pomieszczeń do podłączenia kilkunastu komputerów oraz dodatkowego sprzętu elektronicznego (drukarka, skaner itp.).

Często słyszymy od mieszkańców miasteczka, że dzięki nam ich marzenia się spełniają - mówi Aleksandra Gutowska z Fundacji Simba Friends - W rzeczywistości jednak to ich praca i zaangażowanie powodują, że rzeczy pozornie niemożliwe okazują się możliwe.Powrót


Polecamy: