Instytut Globalnej Odpowiedzialności

IGO dzieli się wiedzą z tutorami GLEN

Przedstawiciele IGO poprowadzili dwie sesje warsztatowe podczas seminarium dla tegorocznych tutorów GLEN - czyli osób, które przygotowują wolontariuszy z Europy jadących na staże do krajów Południa. Szkoleniowcy IGO mówili o efektowności pomocy rozwojowej i o związku pomiędzy migracjami a rozwojem.

Goście z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) poprowadzili zajęcia warsztatowe podczas sesji "Globalne współzależności - sprawy rozwojowe". Celem sesji było przybliżenie tutorom GLEN aktualnych zagadnień związanych ze współpracą rozwojową, aby ułatwić im przygotowanie europejskich wolontariuszy wysyłanych w tym roku do krajów Południa.

Marek Marczyński z IGO zapoznał grupkę tutorów GLEN z zagadnieniami dotyczącymi migracji w kontekście rozwoju. Natomiast Marcin Wojtalik przeprowadził zajęcia warsztatowe na temat jakości pomocy rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem Paryskiej Deklaracji nt. Efektywności Pomocy oraz aktualnych postulatów organizacji pozarządowych w związku ze spotkaniem High Level Forum on Aid Effectiveness w Akrze we wrześniu 2008 r.

W seminarium w Werftpfuhl koło Berlina uczestniczyli tutorzy niemieckiego Programu ASA oraz GLEN (Global Education Network of Young Europeans) - sieci 11 organizacji, które wspólnie organizują staże dla młodych wolontariuszy z Europy. Po powrocie z trzymiesięcznych wyjazdów do krajów Południa (przede wszystkim Afryki Subsaharyjskiej i Azji) wolontariusze angażują się w edukację rozwojową w Europie.

Polskim partnerem GLEN jest Polska Akcja Humanitarna, która w 2008 r. wysyła wolontariuszy do Kamerunu, Senegalu, Madagaskaru, Mozambiku, Nigerii i Ugandy.

Więcej na podobne tematy w internecie:Powrót


Polecamy: