Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Odpowiedzialne zarządzanie projektami na rzecz Globalnego Południa - szkolenie

IGO zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową i pomocą humanitarną do udziału w szkoleniu „Odpowiedzialne zarządzanie projektami na rzecz Globalnego Południa”. Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia (sobota) w Warszawie.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które realizują projekty na rzecz krajów globalnego Południa (krajów rozwijających się) lub uczestniczą w formułowaniu, obsłudze, ewaluacji lub nadzorowaniu takich projektów.

Celem szkolenia jest przedstawienie konkretnych sposobów podnoszenia jakości i odpowiedzialnego zarządzania projektami realizowanymi przez polskie organizacje pozarządowe w krajach globalnego Południa.

Uczestnicy zdobędą wiedzę, czym jest odpowiedzialna pomoc i jak podnosić jakość projektów rozwojowych. Pomoże to ich organizacjom w pisaniu lepszych projektów, sprawnej ich realizacji i osiąganiu trwałych rezultatów. Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się zasad współpracy ze społecznością lokalną oraz ewaluacji projektów. Szkolenie ma również ułatwić wdrożenie wewnętrznych procedur i standardów pracy w organizacji.

Szkolenie będzie oparte na standardach wypracowywanych przez największe organizacje światowe działające w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej. Potrzeba wdrażania standardów to odpowiedź organizacji na niepowodzenia projektów, wynikających między innymi z niedostosowania ich do potrzeb lokalnych, zaburzenia lokalnych struktur społecznych, negatywnego wpływu ekonomicznego pomocy. Szkolenia kładzie nacisk przede wszystkim na odpowiedzialność wobec samych beneficjentów projektów pomocy.

Szkolenie będzie prowadzone różnorodnymi metodami: wykład, prezentacja, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, inne metody aktywizujące.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 19 kwietnia 2008 r. w Warszawie w godzinach 10:00-18:30.

Prowadzący:

Jak zgłosić się na szkolenie?

Uczestnicy zostaną wybrani spośród osób, które wypełnią kwestionariusz zgłoszeniowy i prześlą go na adres: [email protected].

Kwestionariusz można pobrać tutaj. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość dalszego współdziałania i wzajemnego wspierania się, a także korzystania z kolejnych ofert szkoleniowych.

Zapraszamy zarówno osoby z Warszawy, jak i z innych miejscowości.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Składka na szkolnie pokrycie kosztów druku materiałów szkoleniowych, materiały dydaktyczne, kawę, herbatę: 30 zł od osoby.

Masz pytania, wątpliwości? Chętnie Ci pomożemy!

Więcej informacji: tel. 0600 51 38 01, e-mail: [email protected].

Do pobrania: kwestionariusz zgłoszeniowy.Powrót


Polecamy: