Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Polskie organizacje rozwojowe a odpowiedzialne zarządzanie

Przedstawiciele dziewięciu polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz globalnego Południa uczestniczyli w szkoleniu IGO na temat odpowiedzialnego zarządzania projektami. Jednodniowe spotkanie będzie zapewne pierwszym z wielu, gdyż tematyka okazała się ważna dla pracowników i wolontariuszy NGOs, a materiał na kolejne szkolenia z tej dziedziny jest już zebrany.

Szkolenie, które odbyło się 19 kwietnia 2008 r. w Warszawie, służyło przybliżeniu różnych aspektów odpowiedzialnej pomocy i zarządzania projektami. Prowadzący dokonali przeglądu wybranych standardów stosowanych na zachodzie, lecz wciąż prawie nieznanych w Polsce. Uczestnicy zapoznali się dokładniej z wybranymi benchmarkami i wskaźnikami.Ważnym aspektem była wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami. Spotkanie  zakończyło się wypracowaniem praktycznych wskazówek do wdrażania standardów w polskich organizacjach.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Podczas przerw spożywaliśmy kawę i herbatę ze sprawiedliwego handlu. Szkolenie było bezpłatne, a koszty zostały pokryte z dobrowolnej składki.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy i wolontariusze następujących organizacji: Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia, Fundacja My Baobab, Fundacja Simba Friends, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Salezjański Ośrodek Misyjny, Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu.

Szkolenie prowadzili Kordian Kochanowicz i Marcin Wojtalik.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności gorąco dziękuje PSF Centrum Kobiet za bezpłatne użyczenie sali szkoleniowej. Był to bardzo konkretny wkład PSF Centrum Kobiet w podwyższanie kompetencji polskich organizacji w zakresie współpracy rozwojowej.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w zakładaniu "Message Box" oraz "Information Tables" na projektach. Czekamy na Wasze relacje :-)

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaprosić więcej osób na nasze szkolenia. Poniżej przestawiamy listę wybranych lektur, które wzajemnie polecali sobie uczestnicy szkolenia:

Powrót


Polecamy: