Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Szkolenie: Profesjonalne informowanie o krajach Południa

Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza na szkolenie pt. "Profesjonalne informowanie o krajach globalnego Południa w praktyce". Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 czerwca. Zapraszamy!

Jeśli myślisz, że cel nie uświęca środków i ważne jest, by uczciwie i rzetelnie przedstawiać obraz krajów Południa i sytuację ich mieszkańców - mamy coś dla Ciebie!

Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza ponownie pracowników i stałych wolontariuszy organizacji pozarządowych zainteresowanych krajami globalnego Południa oraz gotowych przekazywać swoją wiedzę dalej wewnątrz organizacji

na szkolenie

Profesjonalne informowanie o krajach globalnego Południa w praktyce".

Odbędzie się ono w weekend 21-22 czerwca 2008 r. w Warszawie.

Szkolenie:

1. Zapozna Cię z praktycznym narzędziem, jakim jest „Kodeks obrazów i przesłań dotyczących krajów Południa"

2. Pozwoli Ci poznać i praktycznie przećwiczyć dobre praktyki informowania o krajach Południa

3. Przygotuje Twoją organizację do wdrożenia kodeksu jako narzędzia pomocnego w kontakcie z mediami, donorami oraz wspierającego spójność organizacji w jej własnych działaniach

4. Pozwoli Ci włączyć się w tworzenie koalicji organizacji deklarujących przestrzeganie kodeksu, które mamy nadzieję stanie się grupą opiniotwórczą, ustalającą nowe standardy informowania o krajach Południa.


Szkolenie IGO prezentuje nowatorskie podejście, oparte na wartościach i jest pierwszym takim szkoleniem w Polsce, które otwiera dyskusję o wizerunku krajów globalnego Południa.

Naprawę warto włączyć się w ten projekt, gdyż przestrzeganie zasad kodeksu gwarantuje:

1. Prawdziwy obraz, partnerskie podejście

Co zrobić, by Polacy mieli dostęp do bardziej rzetelnych wiadomości o krajach Południa? Co zrobić, by ludzie tam żyjący byli przedstawiani z poszanowaniem ich godności i w duchu równości? Kodeks jest propozycją jasnych zasad, które zastosować może każda organizacja i każda redakcja.

2. Świadectwo jakości pracy organizacji

Przyjęcie kodeksu to zobowiązanie organizacji, które jest świadectwem jej dążenia do wysokiej jakości działania i dbałości o standardy. Wdrożenie kodeksu pokazuje, że organizacja odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi do swojej pracy.

3. Pomoc w edukacji rozwojowej

Zasady kodeksu są realizacją postulatów edukacji rozwojowej. Organizacja, która zna i stosuje kodeks, demonstruje w praktyce, jak należy prowadzić edukację rozwojową. Kodeks może być też narzędziem wykorzystywanym w pracy edukacyjnej organizacji.

4. Europejski standard

Kodeks to uznany standard. Został zatwierdzony przez Concord, europejską konfederację reprezentującą ponad 1600 organizacji humanitarnych i rozwojowych. Czy potrzeba lepszej rekomendacji?

5. Narzędzie w kontaktach z mediami

Kodeks tłumaczy zasady etyczne, którymi powinny kierować się media. Organizacja może udostępnić kodeks dziennikarzom, z którym współpracuje, aby dać im jasne wskazówki do pracy i przedstawić oczekiwania dotyczące rzetelności.

6. Współpraca z innymi

Wraz z podpisaniem kodeksu organizacja dostaje możliwość wymiany doświadczeń z innymi polskimi sygnatariuszami kodeksu. W ten sposób może wzmocnić swoją współpracę z organizacjami o podobnym profilu.

7. Temat jest dostrzegany

Do kodeksu przekonane są nie tylko organizacje pozarządowe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uwzględniło temat kodeksu jako jedno z kilku zagadnień podczas Akademii Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju i Demokracji we wrześniu 2007 roku.

8. Razem nasz głos jest bardziej słyszany

Wdrożenie kodeksu daje możliwość wspólnego - a więc bardziej skutecznego - reagowania przez NGOs w sytuacjach rażąco nieodpowiedzialnego przedstawiania krajów Południa.

Aby zgłosić się na szkolenie, wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy,
a następnie prześlij go na adres: do 17 czerwca.


Prosimy, aby z każdej organizacji zgłaszały się dwie osoby,
co ułatwi dalsze przekazywanie wiedzy wewnątrz organizacji.

Za pełny udział w dwudniowym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Edukacji Obywatelskiej
przy ulicy Noakowskiego 12 lok. 49 (II studnia) w Warszawie,
w sobotę w godz. 12.00-19.00 i w niedzielę w godz. 9.00-16.00.

Szkolenie jest bezpłatne. Jedyny koszt to składka 20 zł na pokrycie kosztów materiałów, kawy, herbaty itp. Koszty przejazdu oraz noclegu w Warszawie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Prowadzący:
Dorota Gadzinowska, Gabriela Lipska,
Agnieszka Seget, Marcin Wojtalik

- Zapraszamy!!!

Więcej informacji o kodeksie na stronie igo.org.pl/kodeks.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o e-mail na adres:

Pobierz: kwestionariusz zgłoszeniowy.

Zobacz też: spotkanie dyskusyjne na temat wizerunku krajów Afryki w Polsce z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z Angoli i Tanzanii.


Powrót


Polecamy: