Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Zapraszamy na prezentację raportu z Tanzanii i dyskusję o jakości pomocy

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z rekomendacjami organizacji z Tanzanii, jednego z krajów priorytetowych polskiej pomocy, oraz do dyskusji o jakości polskiej współpracy rozwojowej. Prezentacja raportu i dyskusja odbędą się w czwartek, 26 czerwca w godz. 10:00-11:45.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz grupa robocza ds. monitoringu pomocy zagranicznej przy Grupie Zagranica zapraszają na prezentację raportu organizacji Lawyer's Environmental Action Team (LEAT) z Tanzanii. Prezentacja połączona będzie z dyskusją na temat dostępu do informacji, dobrego rządzenia i współpracy rozwojowej.

Raport zawiera studia przypadków, analizę aktów prawnych, praktyki i polityki władz w Tanzanii w zakresie polityki środowiskowej, jak również rekomendacje dotyczące dostępu do informacji, partycypacji społecznej i budowania potencjału. Informacje z raportu mogą posłużyć polskim organizacjom, do lepszego dostosowania swoich projektów do potrzeb i oczekiwań ludzi i organizacji z Tanzanii, jednego z krajów priorytetowych w polskiej pomocy zagranicznej.

W ramach spotkania, bezpośrednio po prezentacji raportu, odbędzie się dyskusja z przedstawicielami organizacji oraz instytucji państwowych na temat możliwości wdrożenia rekomendacji w polskiej współpracy rozwojowej. Dyskusja ma przyczynić się do podwyższenia jakości polskiej pomocy zagranicznej i jest elementem pracy grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy w ramach Grupy Zagranica.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 czerwca w godzinach 10:00-11:45 w siedzibie Grupy Zagranica przy ul. Sapieżyńskiej 10A w Warszawie (w sali konferencyjnej Fundacji im. Batorego, IV piętro).

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojego przybycia na adres [email protected] do 25 czerwca, wraz z podaniem nazwy organizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Presidency Fund.Powrót


Polecamy: