Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Jak mówić o Afryce? - mówią goście z Angoli i Tanzanii

Rzetelny obraz Afryki w polskich mediach to problem głównie samych Europejczyków. Z perspektywy Angoli czy Tanzanii ważne jest, aby nastawienie Polaków do współpracy i pomocy było pełne szacunku dla drugiej strony. O tym dyskutowali uczestnicy spotkania z udziałem Fernando Pacheco i Armando Swenya.

Jak o poszczególnych krajach afrykańskich powinny mówić polskie organizacje pozarządowe i media? O wskazówki na ten temat poprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych z dwóch krajów priorytetowych polskiej pomocy. Fernando Pacheco z Angoli i Armando Swenya z Tanzanii przyjechali w czerwcu do Warszawy na zaproszenie Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), Polskiej Zielonej Sieci (PZS) i Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO).

Spotkanie, które odbyło się w sali Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych UW, otworzyła prezentacja głównych problemów związanych z obrazem Afryki w Polsce. Można wśród nich wymienić m.in. stereotypy, zbyt rzadkie wyjaśnienia dotyczące przyczyn i skutków relacjonowanych wydarzeń, a także częste wśród Europejczyków podejście z poczuciem wyższości.

Jedną z odpowiedzi na te problemy jest Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa, którego promowaniem i wdrażaniem w Polsce zajmuje się IGO i kilka innych organizacji i instytucji.

Odnosząc sie do stereotypowych obrazków przedstawiających problemy Afryki, Armando Swenya powiedział:

- Te obrazki są prawdziwe. Rzeczywiście mamy poważne problemy i nie możemy o nich milczeć. Chata przedstawiona w prezentacji to faktycznie typowa chata, w jakiej mieszka wielu Tanzańczyków. Takich obrazów nie unikniemy.

- Jednak o Tanzanii i jej relacjach z Europą można powiedzieć znacznie więcej. Kraje afrykańskie są biedne, ale trzeba mówić też o przyczynach - kolonializm, brak uczciwych warunków handlu międzynarodowego, złożoność procesu rozwoju w krajach, które rozpoczęły rozwój od podstaw po odzyskaniu niepodległości - mówił Armando Swenya.

- Dopóki my sami, Afrykańczycy, nie uporamy się z naszymi problemami, takie obrazy są nieuniknione - zgodził się Fernando Pacheco z Angoli.

- Jednak bardzo wiele pozostało do zmienienia w relacjach Północ-Południe. Przede wszystkim, dotychczasowa współpraca rozwojowa jest jednokierunkowa; państwa afrykańskie otrzymują pomoc, lecz równocześnie Północ narzuca Angoli swoje wartości i często lekceważy priorytety tych, którzy powinni być partnerami, a są zmuszeni być jedynie biorcami. Przyjmowanie na siłę europejskiego modelu państwa rozmija się ze sposobem życia ludzi w Angoli i dlatego po prostu się nie sprawdza. Europejczycy powinni wreszcie to zaakceptować.

Czy jest możliwe, aby słabsi mogli współpracować z silniejszymi na zasadzie partnerstwa? Fernando Pacheco odpowiedział na to pytanie następująco: Utopia jest jak horyzont. Nigdy nie da się jej osiągnąć. Lecz ona wyznacza drogę i skłania nas, byśmy zrobili jeszcze jeden krok naprzód. I dlatego jest tak bardzo potrzebna.

Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2008 r. w siedzibie Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Globalnej Odpowiedzialności serdecznie dziękuje za goszczenie spotkania w sali ISRiG i współpracę przy jego organizacji.

Informacja o gościach spotkania

Fernando Pacheco jest agronomem, założycielem i prezesem zarządu angolskiej organizacji pozarządowej ADRA (Action for Rural Development and the Environment). Pracuje także jako niezależny konsultant organizacji międzynarodowych, jest autorem wielu publikacji na temat rolnictwa, praw cżłowieka czy tematów dotyczących rozwoju.

Armando Swenya jest członkiem międzynarodowej platformy organizacji SAHRiNGON (The Southern Africa Human Rights Non Governmental Organization Network) - Tanzania Chapter promującej prawa człowieka jako priorytet w rozwoju poprzez edukację, wspieranie organizacji pozarządowych jak i lobbing.

Zapraszamy do współpracy

Osoby zainteresowane rzetelnym wizerunkiem Afryki w Polsce zachęcamy do współpracy przy wdrażaniu Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Serwis internetowy poświęcony Kodeksowi znajduje się pod adresem: igo.org.pl/kodeks.
Powrót


Polecamy: