Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Szkolenie o rzetelnym informowaniu o krajach Południa

Przedstawiciele pięciu organizacji uczestniczyli w pierwszym dwudniowym szkoleniu poświęconym Kodeksowi w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Podczas warsztatów, które odbyły się w Warszawie w dniach 21-22 czerwca, uczestnicy przećwiczyli interpretowanie kodeksu, przygotowali się do wdrażania go w swoich organizacjach i postanowili współpracować w ramach nieformalnej koalicji.


Rzetelne informowanie o krajach Południa jest tematem spotkań, dyskusji i krótkich sesji szkoleniowych w Polsce już od 2006 roku. Jednak dopiero teraz odbyło się dwudniowe szkolenie, które dało uczestnikom możliwość dogłębnego zapoznania się Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących poszczególnych jego zasad.


Uczestnicy przeanalizowali różne teksty i zdjęcia pochodzące z mediów i oceniali ich zgodność z Kodeksem. Dyskutowali również na temat konkretnych przekazów tworzonych przez organizacje pozarządowe, które również mają poważny wpływ na wizerunek krajów Południa w społeczeństwie.

Podkreślano, że celem kodeksu nie jest wybielanie obrazu i unikanie informowania o problemach humanitarnych czy społecznych. Należy jednak informować o krajach Południa w sposób respektujący godność ludzką i z szacunkiem dla innych kultur.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był wdrażaniu kodeksu w polskich organizacjach. Prowadzący przestawili wszystkie elementy solidnej implementacji. Uczestnicy zaplanowali cztery etapy pracy, które uwzględniają zarówno konieczność podjęcie formalnej decyzji przez władze organizacji, jak i szczegóły wdrożenia w poszczególnych obszarach jej działania. Uczestnikom i prowadzącym przypadła do gustu dobra atmosfera podczas warsztatów, a także pozytywna energia na przyszłość.

Ostatnim punktem szkolenia było planowanie współpracy pomiędzy organizacjami. Uczestnicy zdecydowali, że chcą regularnie się spotykać, aby w nieformalnej atmosferze dyskutować o wizerunku krajów Południa, wzajemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami z wdrażania kodeksu.


Koalicja jest otwarta również na inne organizacje. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności.

W szkoleniu wzięli udział uczestnicy z następujących organizacji: AIESEC, Amnesty International, Global Development Research Group, Fundacja Inna Przestrzeń / Kontynent Warszawa i Polska Akcja Humanitarna.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności serdecznie dziękuje Centrum Edukacji Obywatelskiej za udostępnienie sali i sprzętu na szkolenie.

Serwis internetowy poświęcony Kodeksowi znajduje się pod adresem: igo.org.pl/kodeks.

Powrót


Polecamy: