Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Tanzańczycy o rozwoju i demokracji - raport i dyskusja

26 czerwca 2008 r. odbyła się w Warszawie prezentacja raportu przygotowanego przez organizacje z Tanzanii. Po prezentacji przedstawiciele polskich organizacji dyskutowali o tym, jak uwzględnić rekomendacje Tanzańczyków w polskiej polityce rozwojowej i w konkretnych projektach w terenie. Spotkanie zorganizowały Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz grupa robocza ds. monitoringu pomocy przy Grupie Zagranica. Zapowiedziano dalsze spotkania.

Prezentacja raportu

Pierwsza część spotkania była poświęcona prezentacji raportu tanzańskich organizacji na temat zrównoważonego rozwoju i demokracji w dziedzinie środowiska. Publikacja jest podsumowaniem badań dotyczących dostępu do informacji, partycypacji społecznej i sprawiedliwości w decyzjach dotyczących środowiska.

Raport jest wynikiem pracy trzech organizacji: Lawyers’ Environmental Action Team (LEAT), Agenda for Environment and Responsible Development i Legal and Human Rights Centre (LHRC) i był oparty na badaniach i metodologii stworzonej przez The Access Initiative (TAI).

Publikacja zawiera studia przypadków, analizę aktów prawnych, praktyki i polityki władz w Tanzanii w zakresie polityki środowiskowej, jak również listę konkretnych rekomendacji.


Podczas spotkania wręczono uczestnikom opracowanie raportu w języku polskim, które opublikował Instytut Globalnej Odpowiedzialności, starając się upowszechnić wiedzę o raporcie i rekomendacjach wśród polskich instytucji zajmujących się współpracą rozwojową, w tym wśród organizacji pozarządowych prowadzących projekty w krajach Południa oraz wśród instytucji państwowych.

Opracowanie raportu jest podręczną publikacją (12 stron) umożliwiającą polskiemu czytelnikowi wygodne zapoznanie się z kluczowymi ustaleniami z badania i rekomendacjami tanzańskich organizacji pozarządowych. Wśród tematów rekomendacji znajdują się m.in.:


- Informacje z tej publikacji mogą posłużyć polskim organizacjom, do lepszego dostosowania swoich projektów do potrzeb i oczekiwań ludzi i organizacji z Tanzanii, jednego z krajów priorytetowych w polskiej pomocy zagranicznej. - mówi Kordian Kochanowicz, który zaprezentował raport.


Dyskusja o rekomendacjach i jakości polskiej pomocy

W drugiej części spotkania uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jak uwzględnić wnioski z raportu w polskiej pomocy. Rozpatrywano możliwości włączenia kwestii dostępu do informacji, partycypacji społecznej i budowania kompetencji do polskiej pomocy zarówno na poziomie polityki rozwojowej i projektów poszczególnych organizacji.

Wstępna lista pomysłów, wymagająca jeszcze dyskusji, obejmuje:


Uczestnicy dyskusji byli przekonani, że takie spotkania są potrzebne, a raport przedstawiający rekomendacje tanzańskich organizacji może być praktycznym narzędziem służącym podwyższaniu jakości polskiej pomocy.

Spotkanie odbyło się 26 czerwca 2008 r. w siedzibie Fundacji Batorego. Instytut Globalnej Odpowiedzialności serdecznie dziękuje grupie roboczej ds. polskiej pomocy przy Grupie Zagranica za współpracę przy organizacji spotkania.

Opracowanie raportu i dyskusja zostały przygotowane w ramach projektu „The Access Initiative: Good Environmental Governance - a Prerequisite of Sustainable Development” .

Projekt ten jest realizowany w pięciu nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce i na Węgrzech publikowane są podobne raporty opracowane w krajach globalnego Południa - Sri Lance, Tajlandii, Tanzanii, Ugandzie i Wietnamie. Tym samym głos Południa jest włączany i promowany w europejskiej debacie o rozwoju.

Projekt prowadzony jest dzięki wsparciu finansowemu Presidency Fund.Powrót


Polecamy: