Instytut Globalnej Odpowiedzialności

"Jak mówić o większości świata"

Kolejne spotkanie dyskusyjne o rzetelnym informowaniu o krajach Południa. Czwartek 18 grudnia 2008 r. o godzinie 18:00 w kawiarni Cykloza w Warszawie.
Zapraszamy!


Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjne dotyczące rzetelnego obrazu i przekazów o krajach Południa. Tym razem skupimy się na dobrych praktykach, czyli przykładach różnych materiałów �" filmowych, wydawniczych, projektowych �" które zgodne są z zasadami poszanowania ludzkiej godności, równości i sprawiedliwości. Analizując materiały zastanowimy się wspólnie jak mówić o wojnie, o ubóstwie i innych trudnych tematach.

Spotkanie jest otwarte, skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką krajów Południa, ich wizerunkiem oraz edukacja globalną i projektami rozwojowymi. Mamy nadzieję, że zaproszenie na spotkanie przyjmą również goście specjalni, którzy opowiedzą więcej o swoich praktykach i wyzwaniach w promocji rzetelnego obrazu i wiadomości dotyczących krajów Afryki.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany poradnik „Jak mówić o większości świata” wydany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Miejsce: Kawiarnia Cykloza, ul. Hoża 62, Warszawa

Czas: czwartek, 18.12.08, godzina 18:00


Zapraszamy serdecznie!

Listopad 2008

Poradnik "Jak mówić o większości świata, czyli jak rzetelnie informować o krajach Południa" można zamawiać do 6 grudnia 2008 r. 

Dziękujemy uczestnikom spotkania 27.11.2008  za obecność oraz udział w dyskusji. Informacje o kolejnym spotkaniu ukażą sie wkrótce na stronie.


Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone rzetelnemu informowaniu o krajach globalnego Południa. Jest to kolejne spotkanie organizowane prze IGO promujące zasady przedstawiania ludzi i sytuacje z krajów Południa. Ponadto związane jest z przygotowywaniem książki „Jak mówić o większości świata”, o której będzie można dowiedzieć się więcej podczas spotkania.

Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, trenerów i pracowników organizacji pozarządowych związanych z edukacją rozwojową oraz projektami w krajach Południa. Zarówno tych, którzy znają Kodeks i chcieliby porozmawiać o jego zastosowaniu w szkole czy organizacji, jak również tych, którzy zasad rzetelnego informowanie jeszcze nie znają. Będzie to dobra okazja, aby poznać Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości oraz wymienić się doświadczeniami.

Spotkanie połączone będzie z prezentacją filmów, o których chcielibyśmy porozmawiać w kontekście wizerunku krajów Południa. Zapraszamy do dyskusji z autorami poradnika o zastosowaniu w praktyce zasad opartych na takich wartościach jak szacunek, równość i sprawiedliwość wobec ludzi z krajów Południa.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 listopada o godzinie 18:00 w Kawiarni Cykloza na ulicy Hożej 62 w Warszawie.

Zapraszamy serdecznie!

Październik 2008

Poradnik "Jak mówić o większości świata". Zamów już teraz!

Poradnik to kompendium wiedzy o rzetelnym informowaniu, a zarazem praktyczne narzędzie, które ułatwi codzienną pracę pedagogom, trenerom i pracownikom organizacji pozarządowych. Zamów bezpłatny egzemplarz dla siebie, dla Twojej organizacji, szkoły czy biblioteki.

Poradnik "Jak mówić o większości świata" (ponieważ kraje globalnego Południa stanowią większą część naszej planety) został napisany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą prowadzić edukację rozwojową na wysokim poziomie. Publikacja przyda się wszystkim, którzy uczestniczą lub organizują wszelkie akcje pomocowe, albo chcieliby to robić. To niezbędne kompendium wiedzy o rzetelnym informowaniu, a zarazem praktyczne narzędzie, które ułatwi codzienną pracę pedagogom i pracownikom organizacji pozarządowych.

Poradnik "Jak mówić o większości świata":

Autorzy publikacji od kilku lat prowadzą w Polsce i Europie warsztaty i szkolenia na temat rzetelnego informowania o większości świata. Posiadają doświadczenie prowadzenia projektów z edukacji rozwojowej w Polsce, jak również z pobytu i pracy w krajach globalnego Południa.

Co zrobić, żeby otrzymać poradnik? Wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia lub przesłać na adres IGO wypełniony formularz z ulotki.

Poradnik "Jak mówić o większości świata" ułatwi nauczycielom, trenerom i pracownikom organizacji pozarządowych prowadzenie edukacji rozwojowej oraz wesprze ich inicjatywy. Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówienia oraz korzystania z poradnika.

Więcej informacji: Agnieszka Seget ([email protected]) tel. 505 618 837.

Przeczytaj więcej o Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Wrzesień 2008

Instytut Globalnej Odpowiedzialności realizuje projekt wydawniczy poradnika  o rzetelnym informowaniu o krajach Południa.

Co robimy i dlaczego:

IGO od początku swej działalności stara się promować Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa (igo.org.pl/kodeks). Dlatego w marcu 2008 r. zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie dla organizacji zainteresowanych rzetelnym informowaniem o rozwoju. W czerwcu współorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego mówcami byli przedstawiciele ważnych organizacji z Angoli i Tanzanii. W czerwcu 2008 r. przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie dla przedstawicieli polskich organizacji planujących wdrożenie Kodeksu w swojej działalności.

Problem wizerunku krajów Południa nie jest kwestią wyłącznie etyczną w edukacji rozwojowej, lecz wpływa na procesy o wiele szersze, w tym na jakość współpracy rozwojowej. Pełne wprowadzenie zasady własności, obowiązującej również w programie polskiej pomocy, nie jest możliwe bez partnerskiego nastawienia do krajów Południa wśród wszystkich grup w Polsce zaangażowanych we współpracę rozwojową. Zarówno organizacje pozarządowe i kościelne jak i szkoły mają ogromny wpływ na kształtowanie wizerunku krajów Południa.

Dlatego konieczne jest upowszechnienie zasad rzetelnego informowania o krajach Południa wśród polskich instytucji edukacyjnych, szczególnie szkół w całym kraju, oraz wśród organizacji pozarządowych. Poradnik  odpowiadając na tę potrzebę będzie w prosty i czytelny sposób dawał praktyczne wskazówki oraz przykłady o tym jak informować.

Odbiorcy:

Odbiorcami poradnika są pracownicy i wolontariusze polskich organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową, w szczególności zaangażowanych w działania edukacyjne.

Drugą grupą bezpośrednich odbiorców są sami pedagodzy, do których również kierujemy naszą ofertę korzystania z poradnika.

Poradnik:

Poradnik "Jak mówić o większości świata" będzie zawierał następujące zagadnienia, skierowane oddzielnie dla nauczycieli oraz pracowników organizacji pozarządowych:

Oferta

Wszyscy zainteresowani poradnikiem będą mogli go zamówić drogą mailową, poprzez internetowy formularz zamówienia oraz odsyłając kupon zamówienia z ulotki informacyjnej. Poradnik będzie dostępny bezpłatnie.
Wkrótce ukaże się ulotka informacyjna, formularz zamówienia poradnika oraz więcej informacji o realizacji projektu. Po wydaniu publikacji w listopadzie planowane są również dwa spotkania promocyjne na terenie Warszawy.

IGO zaprasza również wolontariuszy do pomocy przy realizacji tego projektu, szczególnie zapraszamy rysownika oraz osobę, która mogłaby poświęcić we wrześniu ok. 3 godziny tygodniowo na poszukiwanie informacji w internecie.

Wszelkie pytania dotyczące projektu, poradnika oraz pracy dla wolontariuszy proszę kierować na adres
Zapraszamy do współpracy!!

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
 Powrót


Polecamy: