Instytut Globalnej Odpowiedzialności

AMIGO działają!

Animatorzy Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności (AMIGO) przygotowują akcje szkolne. Mobilizujemy uczniów do przemyślanych i skutecznych działań w ramach na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata, w którym wszyscy mogą korzystać z praw przysługujących każdemu człowiekowi.

Serdecznie zapraszamy do serwisu poświęconego AMIGO: igo.org.pl/amigo.

Przeczytaj o szkoleniu i inicjatywach prowadzonych przez uczestników projektu AMIGO. Dowiedz się więcej o projekcie i wysokiej jakości edukacji rozwojowej.Powrót


Polecamy: