Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Jak mówić o większości świata? - filmy i dyskusja

27 listopada odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie poświęcone rzetelnemu informowaniu o krajach globalnego Południa. Około 20 osób zebranych w kawiarni Cykloza, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych i studenci, obejrzało filmy i dyskutowało o praktycznych zastosowaniach Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Zapraszaliśmy pedagogów, nauczycieli, trenerów i pracowników organizacji pozarządowych związanych z edukacją rozwojową oraz projektami w krajach Południa. Zarówno tych, którzy znają Kodeks i chcieliby porozmawiać o jego zastosowaniu w szkole czy organizacji, jak również tych, którzy zasad rzetelnego informowanie jeszcze nie znają. Była to dobra okazja, aby poznać Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości oraz wymienić się doświadczeniami.

Spotkanie połączone było z prezentacją filmów, o których rozmawialiśmy w kontekście wizerunku krajów Południa. W dyskusji uczestniczyli autorzy poradnika o zastosowaniu w praktyce zasad opartych na takich wartościach jak szacunek, równość i sprawiedliwość wobec ludzi z krajów Południa.


Serdecznie dziękujemy organizacji WorldWrite za bezpłatne udostępnienie filmu pt. "A letter to Geldof".

Kolejne spotkanie wkrótce! Do zobaczenia!

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008r.

Powrót


Polecamy: