Instytut Globalnej Odpowiedzialności

O Kodeksie dla mediów - konferencja w Krakowie

W dniach 28 i 29 maja na WSE w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat współczesnych wyzwań dla budowania pokoju i współpracy rozwojowej. Przedstawiciele IGO mieli kolejną okazję by zaprezentować zasady rzetelnego informowania o większości świata. Wzięliśmy udział w sesji poświęconej roli mediów w rozwoju i budowaniu pokoju.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli Eugenia Vathakou (EPD Grecja), Adam Leszczyński (PAN, Gazeta Wyborcza), Jan Szczyciński (UNDP Polska) i Gabriela Lipska (IGO). Dyskusję moderował Cheikh Gueye z Liechtensteinu.

Jan Szczyciński opowiedział o pozytywnej roli, jaką media mogą odegrać w popularyzowaniu współpracy rozwojowej w Polsce i mobilizowaniu poparcia społecznego. Media mogą zapewnić przejrzystość działań rządu w kwestiach współpracy rozwojowej. Adam Leszczyński - jako przedstawiciel świata mediów - mówił o tym, jak w rzeczywistości reprezentowane i postrzegane są tematy rozwojowe w polskich środkach masowego przekazu. Jego zdaniem w naszym kraju wciąż brakuje debaty o rozwoju, publikowane materiały nie inspirują do wymiany poglądów, a media kierują się zasadą poczytności i nie wybierają tematów, które są mało interesujące dla przeciętnego czytelnika.

Gabriela Lipska z IGO zarysowała wizerunek kontynentu afrykańskiego, jaki przedstawiają polskie media i pokazała zależność między wizerunkiem Afryki w Polsce a aktywnością obywateli i rządu na rzecz rozwoju. Wystąpienie przedstawicielki IGO zakończyło się prezentacją zasad Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Jest to jedno z narzędzi, które mogą wesprzeć działania dziennikarzy na rzecz wysokiej jakości informacji o krajach globalnego Południa.

Przedstawienia panelistów zakończyła prezentacja Eugenii Vathakou, która na prostym przykładzie incydentu trzęsienia ziemi w Turcji pokazała siłę mediów w sytuacjach kryzysowych oraz potencjał, jaki mają gazety i telewizja dla promowania pokoju i współpracy.

Sesja zakończyła się postulatem przedstawicielki jednej z organizacji zajmujących się współpracą na rzecz Południa w sprawie bardziej usystematyzowanej i zaprogramowanej współpracy między trzecim sektorem a mediami.

Uczestnictwo w debacie panelowej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest częścią długofalowej pracy IGO na rzecz promowania w Polsce bardziej rzetelnego obrazu krajów Południa. Więcej informacji na temat tej działalności: igo.org.pl/kodeks.Powrót


Polecamy: