Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Napisz do kanclerz Niemiec Angeli Merkel!

Właśnie teraz, gdy czytasz ten tekst, Unia Europejska naciska na 75 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), aby zgodziły się na niesprawiedliwe umowy handlowe.

Obecna unijna propozycja Umów o Partnerstwie Gospodarczym (Economic Partnership Agreements – EPAs) wpłynie na zmniejszenie środków do życia milionów ludzi w najbiedniejszych krajach świata. Negocjacje znajdują się w decydującej fazie i właśnie teraz nadszedł czas, by zwrócić uwagę Unii na fakt, że umowy o partnerstwie powinny skupiać się na zmniejszaniu ubóstwa.

Twoje działanie jest niezbędne, by zmienić stanowisko Unii i jej państw członkowskich. Niemcy obecnie przewodzą Unii. Wyślij wiadomość do pani kanclerz, Angeli Merkel, która będzie spotykać się z głowami innych państw europejskich. Poproś ją, aby posłuchała głosu ubogich i wykorzystała swoje olbrzymie wpływy, doprowadzając do zmiany unijnej polityki handlowej. Niech umowy o partnerstwie będą oparte na zasadzie sprawiedliwości i pozwolą ludziom najbiedniejszym na wyjście z ubóstwa.


Angela Merkel
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

Szanowna Pani Kanclerz!

W tym roku ma Pani olbrzymi wpływ na losy świata jako kanclerz kraju, który przewodzi Unii Europejskiej i gości spotkanie Grupy G-8. Wielokrotnie podkreślała Pani, że podczas unijnej prezydencji skupi się Pani na promowaniu prawdziwego partnerstwa miedzy najbiedniejszymi krajami i Unią Europejską.

Podczas tegorocznej prezydencji, ma Pani historyczną szansę zmiany unijnej polityki i spowodowania, by przyczyniała się ona do eliminacji ubóstwa oraz promowała zrównoważony rozwój krajów najbiedniejszych.

Obecnie Unia Europejska negocjuje umowy o partnerstwie gospodarczym (EPAs) z 75 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Kraje te wielokrotnie sygnalizowały możliwość negatywnego wpływu proponowanych umów na ich gospodarki.

Obecna propozycja może zatrzymać miliony ludzi na trwale w ubóstwie, zniszczyć wzrastający przemysł krajów Południa i zmusić rządy tych krajów do oddania kontroli nad gospodarką i zasobami naturalnymi. Zamiast zmuszać kraje AKP do podpisania szkodliwych umów, Unia powinna raczej skupić się na wypracowaniu wspólnie z nimi sprawiedliwych alternatyw, które przyczynią się do eliminacji ubóstwa i będą wspierać rozwój.

W 2007 roku, zarówno Pani jak i Pani kraj, macie olbrzymie możliwości, by przyczynić się do eliminacji ubóstwa na świecie. Prosimy Panią, aby korzystając z okazji przewodniczenia Unii Europejskiej, wpłynęła Pani na kraje członkowskie i Komisję Europejską, by te:

Imię

Nazwisko

E-mail

Miejscowość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do informowania na temat działań Instytutu Globalnej Odpowiedzialności oraz do przekazania petycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami).

Jestem zainteresowany otrzymywaniem informacji od Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Aby zwiększyć skuteczność listów, wysyłamy je w języku angielskim i niemieckim.
 

Przeczytaj więcej:


Chcesz bardziej zaangażować się w tę akcję? Daj nam znać!


Polecamy: