Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Standardy edukacji globalnej w Polsce

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) od 2009 roku jest zaangażowany w międzysektorowy proces konsultacji, którego celem jest wypracowanie wspólnego porozumienia na temat edukacji globalnej w Polsce. Proces ten zainicjowała i prowadzi grupa robocza ds. edukacji rozwojowej przy Grupie Zagranica. W dniu 29 marca 2010 roku dobyło się kolejne spotkania w ramach konsultacji, którego tematem była jakość edukacji rozwojowej. Spotkanie współprowadzili Justyna Janiszewska z Fundacji Edukacja dla Demokracji (FEdD) i Kordian Kochanowicz z IGO.

Sektor edukacji globalnej w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija. Organizacje pozarządowe, w tym Instytut Globalnej Odpowiedzialności, które inicjują nowatorskie przedsięwzięcia edukacyjne i dyskusję na temat jakości edukacji, są ważnymi aktorami w tym sektorze. Organizacje pozarządowe, w tym grupa robocza ds. edukacji rozwojowej przy Grupie Zagranica, są także inicjatorami międzysektorowego procesu, który zainaugurowała konferencja pt: Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej. Konferencja obyła się w dniach 09-10 grudnia 2009 roku, a patronat objął Minister Edukacji Narodowej.

Proces konsultacji międzysektorowym ma doprowadzić do upowszechnienia wysokiej jakości edukacji globalnej w naszym kraju. Intencją Grupy Zagranica jest włączenie do tego procesu przedstawicieli ministerstw, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji globalnej w Polsce.

Spotkanie "Jakość edukacji globalnej" było poświęcone zagadnieniom związanych ze standardami jakości edukacji globalnej tj.: kryteriom i metodom oceny jakości edukacji globalnej.

Uczestnicy spotkania podkreślali, jakie kwestie są istotne dla jakości edukacji globalnej. Wymieniano m.in. konieczność wyjścia poza europocentryczny punkt widzenia; potrzebę większej współpracy merytorycznej wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką, położenie nacisku na podnoszenie jakości, a także konieczność podnoszenia kwalifikacji kadry szkolącej (szkolenia, warsztaty, konferencje, materiały edukacyjne), aby doprowadzić do wykształcenia edukatorów przygotowanych merytorycznie i metodycznie.

Głównym rezultatem spotkania było wypracowanie kryteriów jakości edukacji globalnej, wśród których znalazły się kryteria od lat popularyzowane przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Należą do nich między innymi:

 1. Prawdziwe przedstawianie wszelkich obrazów i sytuacji zarówno w bezpośrednim jak i w szerszym, globalnym kontekście, dążąc do zwiększenia powszechnego rozumienia realiów, ukazywania przyczyn i konsekwencji oraz złożoności procesów rozwoju;
 2. Zgodność z kryteriami Kodeksu obrazów i wiadomości, ze szczególnym uwzględnieniem punktów:
  • Podstawę wszystkich przekazów i materiałów edukacyjnych stanowią wartości godności ludzkiej, szacunku i uczciwości;
  • Unikanie obrazów i wiadomości mogących szerzyć stereotypy, wywoływać sensacje lub dyskryminować ludzi, sytuacje i miejsca;
 3. Prowadzenie zajęć przez osoby przygotowane metodycznie i merytorycznie;
 4. Włączanie uczestników projektu w jego tworzenie i realizację.


  Spotkanie współprowadzili Justyna Janiszewska z Fundacji Edukacja dla Demokracji i Kordian Kochanowicz z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, a uczestniczyli w nim przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Edukacji m.st. Warszawy, Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO, Uniwersytetu Jagielońskiego, nauczycielka z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych , a także organizacji pozarządowych w tym Grupy Zagranica, Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (IROW).

  Uczestnicy spotkania zgodzili się, m.in. że "(…) jakość edukacji globalnej powinna być w tym momencie priorytetem, kwestią kluczową (ponieważ) upowszechnianie edukacji globalnej jest niezwykle istotne, przy czym ważne jest, by rozszerzanie pola działania pociągało za sobą także podnoszenie jakości tej edukacji, by włączanie nowych aktorów nie odbywało się kosztem jakości, by dostawali oni odpowiednie wsparcie pozwalające im na bycie kompetentnym w tym zakresie i prowadzenie dobrej jakościowo edukacji (w tym szkolenia, materiały). Podobnie, wdrażanie elementów nowej podstawy programowej powinno odbywać się z uwzględnieniem jakości tej edukacji".

  Kolejne spotkanie międzysektorowe, dotyczące miejsca edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej odbędzie się 13 maja 2010 r.

  Dodatkowe materiały, raport z konferencji, jak i podsumowania spotkań międzysektorowych dostępne są na stworzonej specjalnie na potrzeby procesu platformie edukacyjnej, pod adresem www.er.zagranica.org.pl.  Wszyscy zainteresowani mogą śledzić przebieg spotkań, zdobywać materiały poszerzające ich wiedzę i aktywnie włączać się w dyskusje.

  Dodatkowe informacja i zaproszenie do włączenia się do procesu można znaleźć w portalu ngo.pl.   

  Bookmark and Share