Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Spotkanie z wydawcami podręczników

Instytut Globalnej Odpowiedzialności uczestniczył w spotkaniu z wydawcami podręczników, aby zapoczątkować współpracę przy opracowaniu nowych publikacji dla nauczycieli i uczniów. W spotkaniu uczestniczył wiceminister edukacji narodowej oraz wiceminister spraw zagranicznych. Cieszymy się, że edukacja globalna zyskała tak ważnych sprzymierzeńców.

Nowa podstawa programowa stwarza nauczycielom duże możliwości włączania tematyki globalnej do realizacji programów przedmiotowych. Co więcej, nowe zagadnienia dotyczące relacji Północ-Południe stały się obowiązkowymi tematami nauczania w gimnazjum i liceum.

Organizatorem spotkania było Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH) i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE, dawny CODN). Dziękujemy organizatorom za zaproszenie!

Spotkanie otworzył podsekretarz stanu w MSZ Krzysztof Stanowski, który powiedział, jak ważna jest edukacja globalna. O roli tego nurtu edukacyjnego w systemie edukacji formalnej mówił zaś podsekretarz stanu w MEN Mirosław Sielatycki.

Główną część spotkania wypełniły prezentacje o edukacji globalnej i o tym, w jaki sposób mieści się ona w nowej podstawie programowej.

Przedstawiciele CEO i PAH zaprezentowali również przykładowe materiały pomocnicze do pięciu przedmiotów: WOS, historii, geografii, podstaw przedsiębiorczości i biologii. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych mieli szansę poznać edukację globalną w praktyce i samodzielnie przełożyć jej główne zasady na programy i podręczniki szkolne.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu: Polskiej Zielonej Sieci (PZS), Amnesty International (AI), Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Podczas spotkania dostępne były materiały również innych organizacji, a lista kontaktowa do nich znajduje się w rozdanej do teczek broszurze na temat Tygodnia Edukacji Globalnej.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności oferuje wydawcom współpracę i wsparcie merytoryczne w zakresie globalizacji, relacji Północ-Południe i perspektywy Południa na współczesne problemy światowe.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel IGO zaoferował wydawnictwom możliwość skorzystania ze zdjęć i filmów a także materiałów wypracowanych przez organizacje eksperckie z krajów globalnego Południa, szczególnie z krajów afrykańskich.

Co więcej, w ramach nowego trzyletniego projektu, IGO oferuje wydawnictwom ścisłą współpracę przy opracowaniu nowych materiałów z edukacji globalnej. Zapraszamy!

 

Bookmark and Share