Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głosy z Południa. Afryka Wschodnia

Zamów newsletter!

*

:

:

Relacja z konferencji

Relacja z konferencji pt. „Edukacja globalna w podstawie programowej - otwartość na świat, krytyczne myślenie, kształtowanie postaw prospołecznych”

Podczas konferencji wspólnie z pięcioma innymi organizacjami zaangażowanymi w edukację globalną dyskutowaliśmy o tym, co jest w niej dla nas najważniejsze, co chcielibyśmy przekazać innym. Zachęcaliśmy do jej realizacji kilkudziesięciu przedstawicieli i przedstawicielek warszawskich i okolicznych szkół oraz instytucji i organizacji oświatowych. Wskazywaliśmy jak edukacja globalna pomaga rozwijać ciekawość świata, podważać utarte przekonania o innych krajach, zachęcać młodzież do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, a jednocześnie realizować podstawę programową. Nauczyciele mogli się także zapatrzyć w zestawy naszych materiałów edukacyjnych.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) zademonstrował jak można ocenić początkową wiedzę i postawy młodzieży wobec ludzi z krajów Południa i ubóstwa na świecie. Podczas jednego z ćwiczeń grupa uczestników zastanawiała się jak można najskuteczniej przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa – byli zdania, że jednym z lepszych rozwiązań jest apelowanie do polityków o zmianę zasad handlu międzynarodowego. Dzięki temu kraje globalnego Południa mogłyby uczestniczyć w handlu światowym na korzystniejszych warunkach, a zarobione na eksporcie pieniądze przeznaczać na rozwój swoich krajów. Ewaluacja początkowej wiedzy i postaw jest niezbędna do dalszego planowania nauki i oceny postępów uczniów i uczennic. Pozwala także zarówno szkołom jak i organizacjom pozarządowym ewaluować skuteczność swoich działań i tym samym podnosić jakość edukacji globalnej.

Anna Okińczyc i Olga Mielnikiewicz z Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) przedstawiły materiały dotyczące m.in. Afganistanu, działań na misjach PAH oraz przykłady gier miejskich związanych z prawami człowieka. Magda Gąsior z Fundacji Partners Polska opowiedziała o działaniach edukacyjnych fundacji, w tym o filmie „Szkoła z blachy”na temat dostępu do edukacji w slamsie Mathare w Nairobi w Keni. Magda Noszczyk z Polskiej Zielonej Sieci (PZS) w Krakowie zachęcała do organizowania z młodzieżą kampanii szkolnych i społecznych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji - podała w tym celu pomocne, praktyczne wskazówki. Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) przedstawił prezentację pomagającą nauczycielom rozpocząć z uczniami rozmowę o globalnych współzależnościach między ludźmi i krajami oraz objaśnił czym cechuje się dobra, wysokiej jakości edukacja globalna.

Justyna Janiszewska w imieniu Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) zachęciła szkoły do udziału w tegorocznej edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta szkoła”, którego FED jest operatorem. Jednym z obszarów tematycznych konkursu jest właśnie edukacja globalna, więcej o „Otwartej szkole” można dowiedzieć się na stronie: https://otwartaszkola.org/

Konferencja była także dla uczestniczących w niej organizacji okazją do wymiany doświadczeń i przyjrzenia się swoim działaniom i materiałom edukacyjnym – wpisuje się w planowany w ramach Grupy Zagranica proces dyskusji nad jakością edukacji globalnej w Polsce i  wyłonieniem dobrych praktyk w tym zakresie. Do udziału w tych konsultacjach środowisko organizacji zajmujących się edukacją globalną zamierza zaprosić na początku 2012 r. uczestników procesu międzysektorowego, w tym przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji i regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli, wydawnictw pedagogicznych, nauczycielki i nauczycieli oraz przedstawicieli uczelni kształcących przyszłych nauczycieli.

Konferencja odbyła się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które także z pełnym przekonaniem wspiera edukację globalną.

Konferencja i projekt „Upowszechnianie innowacyjnej metody ewaluacji początkowej wiedzy i postaw młodzieży w zakresie edukacji globalnej” są finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Szkoła z pasją 2011”.

 

 

Więcej o procesie międzysektorowym nt. edukacji globalnej https://igo.org.pl/aktualnosci/edukacja-rozwojowa/115-standardy-edukacji-globalnej-w-polsce

Więcej o działaniach edukacyjnych IGO https://igo.org.pl/zrozum-swiat
Więcej o materiałach edukacyjnych IGO https://www.silnepoludnie.pl/dla-szkol