Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głosy z Południa. Afryka Wschodnia

Zamów newsletter!

*

:

:

Przegląd materiałów z zakresu edukacji globalnej

Pierwszy partnerski przegląd materiałów z zakresu edukacji globalnej w Polsce!

Grupa robocza ds. edukacji globalnej, w koordynacji z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, w marcu i kwietniu 2012 roku przeprowadziła pierwszy partnerski przegląd (ang. peer review) materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej. W pilotażu wzięło udział 20 organizacji i instytucji zajmujących się tą problematyką. Przegląd to z jednej strony pierwszy krok w kierunku podnoszenia jakości edukacji globalnej w Polsce, z drugiej – stworzenie przestrzeni stałej współpracy wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się tą tematyką.


Coraz więcej organizacji i instytucji włącza się w działania z zakresu edukacji globalnej, szkoły coraz częściej włączają treści edukacji globalnej do programów nauczania. Wraz ze wzrostem różnorodności działań edukacyjnych, konieczne jest pracowanie nad ich jakością. Odpowiadając na ten postulat organizacje działające w Grupie roboczej ds. edukacji globalnej zorganizowały wspólny przegląd materiałów edukacyjnych. Do przeglądu w roli komentatorów zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji i ministerstw (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), co pozwoliło na zacieśnienie dotychczasowej współpracy oraz poznanie różnych perspektyw.

 

Wynikiem przeglądu było wyłonienie dobrych praktyk z następujących trzech obszarów działalności organizacji i instytucji: materiały edukacyjne, akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom, programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli. Dobre praktyki oraz rekomendacje zostały przedyskutowane podczas seminarium podsumowującego „Jak badać jakość w edukacji globalnej?” (więcej informacji o seminarium na stronie: https://zagranica.org.pl/Seminarium-EG-nt-jakosci/).

Uczestnicy i uczestniczki przeglądu wskazywali na liczne korzyści udziału w spotkaniach. Przegląd był niepowtarzalną okazją, aby wysłuchać konstruktywnej krytyki swojej pracy, jednocześnie poznając specyfikę pracy i materiałów innych aktorów zaangażowanych w edukację globalną. Z jednej strony, udział w przeglądzie daje wymierne korzyści organizacji, której działania były ocenianie. Z drugiej strony wypracowane rekomendacje mogą posłużyć całemu środowisku - również tym, którzy nie uczestniczyli w przeglądzie – w dążeniu do podnoszenia jakości i skuteczności swoich inicjatyw. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu spodziewają się, że w następne edycje przeglądu będą się włączać kolejni aktorzy edukacji globalnej. Osoby i organizacje zainteresowane tematem jakości w edukacji globalnej proszone są o kontakt z Biurem Grupy Zagranica pod adresem: grupa[at]zagranica.org.pl.

Publikacja podsumowująca przegląd oraz seminarium wkrótce na naszej stronie  oraz na stronie Grupy Zagranica www.zagranica.org.pl.