Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

"Kobiecym głosem"

 

Zapraszamy do lektury naszej nowej publikacji pt. „Kobiecym głosem”!

Alice ze swoimi podopiecznymi na uroczystosci przyznania nagrody imienia dr Sarah Ntiro.

FOTO: CCF

Kobiecym głosem” to ważna pozycja dla wszystkich zainteresowanych genderowym aspektem relacji Północ-Południe. Przedstawiamy w niej wywiady z pięcioma czołowymi aktywistkami ruchu kobiecego w Ugandzie. Opowiadają one o swojej pracy na rzecz demokracji i uczestnictwa w życiu politycznym, edukacji i reintegracji po konflikcie zbrojnym, rozwijania przedsiębiorczości i niezależności ekonomicznej kobiet, obrony dostępu do ziemi oraz wzmacniania pozycji dziewcząt w społeczeństwie.

Publikacja ta jest kontynuacją przewodnika dla poszukujących wiedzy o współpracy rozwojowej pt. „Kierunek Południe. Gdzie szukać źródeł?, wydanego przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2011 roku w ramach promocji rzetelnej wiedzy o większości świata. Podobnie jak swoja poprzedniczka, ma ona na celu wsłuchanie się w głos ludzi Południa, przedstawienie pracy i poglądów organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które trudno znaleźć w mediach, opracowaniach głównego nurtu, a nawet raportach europejskich organizacji pozarządowych. Prezentując pracę i dorobek lokalnych organizacji staramy się, między innymi, odczarować wciąż obwiązujące w naszym kraju przekonanie o powszechnej niemocy, nędzy i desperacji towarzyszącej ludziom w większości krajów świata.

 

Fot: Cissy Nyawa, dyrektorka lokalnej organizacji kobiecej NVIWODA (Ntulume Village Women's Development Association), podpisuje sie pod kampania przeciwko przemocy wobec kobiet w Ugandzie
Foto: NVIWODA

Kobiecym głosem” jako pierwsza w Polsce publikacja z zakresu edukacji globalnej została także przed wydaniem poddana wewnętrznemu przeglądowi pod kątem jakości - spełniania celów edukacji globalnej. Do tego celu wykorzystaliśmy poprawiony kwestionariusz oparty na kryteriach dotyczących jakości, wypracowanych wspólnie podczas procesu partnerskiego przeglądu materiałów i działań edukacyjnych prowadzonego w ramach grupy edukacyjnej przy Grupie Zagranica, w marcu i kwietniu 2012 roku (patrz: https://zagranica.org.pl/GR-ds.-Edukacji-Gllobalnej/raport-z-przegldu-partnerskiego-materiaow-i-dziaa-z-zakresu-edukacji-globalnej.html). Tym samym mieliśmy możliwość uwzględnienia w publikacji rekomendacji z wewnętrznego przeglądu.

Gorąco zachęcamy do wykorzystywania głosów naszych rozmówczyń w ramach edukacji globalnej w szkołach, w debacie publicznej o polityce rozwojowej czy też przy planowaniu projektów rozwojowych bezpośrednio w terenie.