Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Warsztaty podczas spotkania informacyjnego MSZ

Instytut Globalnej Odpowiedzialności został zaproszony przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ do prowadzenia warsztatów w czasie roboczego spotkania informacyjnego na temat komponentu edukacyjnego w konkursie "Pomoc zagraniczna 2010". Zgodnie z zasadami MSZ komponent edukacyjny polega na przeprowadzeniu działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa polskiego, a nawiązujących do problemów, które dany projekt pomocowy stara się rozwiązać w konkretnym kraju.

Spotkanie zostało zorganizowane 17 listopada 2009 r. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej zainteresowanych udziałem w konkursie.

Warsztaty na temat rzetelnego informowania o krajach Południa prowadziły Gabriela Lipska-Badoti oraz Agnieszka Kochanowicz. W trakcie warsztatu uczestnicy poznali Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa oraz przećwiczyli umiejętności włączania zasad rzetelnego informowania w cykl projektu i działania edukacyjne.

 

 

Bookmark and Share