Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

MCR nie całkiem stracone?
Aktualności - Głosy z Południa

W kontekście Szczytu Milenijnego w Nowym Jorku - Milenijne Cele Rozwoju straciły już sporo ze swojej wiarygodności w kontekście wciąż niedostatecznego postępu w walce z ubóstwem na świcie. Są jednak miejsca gdzie nastąpiła zmiana na lepsze. W Afryce Wschodniej największy postęp w osiąganiu MCR odnotowano w Ugandzie (5,00 w skali MDG performance Index), gdzie odnotowano bardzo znaczące postępy w osiąganiu Celu 1 i 3.

W Afryce Wschodniej sytuacja najlepiej wygląda w Ugandzie, podczas gdy w Tanzanii i Burundi progres jest najmniej zadawalający. O nowym raporcie dot. MCR można przeczytać w The EastAfrican: https://www.theeastafrican.co.ke/news/-/2558/1011372/-/ootcmyz/-/

 

Bookmark and Share