Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Spotkanie z MSZ podsumowujące konkurs 2010

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiciele Grupy Zagranica (GZ) zaprezentowali ocenę konkursu na projekty z pomocy rozwojowej, którego wyniki zostały niedawno ogłoszone. W spotkaniu 8 marca br. uczestniczył m.in. Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) - jako jedna z osób zaangażowana w pracę grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy.

Ze strony MSZ w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch departamentów: Departamentu Współpracy Rozwojowej (DWR) i Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych (DWPR).

DWR do niedawna odpowiadał za realizację projektów finansowanych z budżetu państwa, a jego funkcję w tym zakresie przejął od 1 stycznia 2010 r. DWPR. Obydwa departamenty wraz z Departamentem Dyplomacji Ekonomicznej (DDE) tworzą Pion Współpracy Rozwojowej w ramach MSZ. Więcej informacji o kompetencjach poszczególnych departamentów znajduje się na stronie internetowej MSZ.

Przedstawiciele Grupy Zagranica zaprezentowali główne konkluzje z obserwacji komisji oceniającej wnioski oraz przedstawili konstruktywne propozycje ulepszeń na przyszłość.

Organizacje pozarządowe pozytywnie oceniły fakt wcześniejszego ogłoszenia konkursu (już w październiku 2009 roku) i wydłużenia okresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie (z 30 do 45 dni).

Natomiast poprawie powinny ulec przede wszystkim następujące elementy:

  • przewidywalność priorytetów MSZ,
  • przejrzystość konkursu,
  • informacja zwrotna dla organizacji, która powinna służyć zwiększaniu potencjału organizacji pozarządowych do przygotowywania i realizacji projektów w kolejnych latach.

W trakcie dyskusji przedstawiciele GZ przekazali konkretne postulaty w tych dziedzinach.

Reprezentanci Grupy Zagranica byli zaniepokojeni zmniejszeniem ogólnej kwoty dostępnej na projekty dla organizacji pozarządowych (z ponad 18 milionów w 2009 r. do niecałych 15 milionów w 2010 r.) oraz obcięciu o połowę kwoty na projekty w Afryce Subsaharyjskiej.

Dyrektor DWR, Marek Ziółkowski, przedstawił optymistyczne wiadomości dotyczące losów ustawy o polskiej współpracy rozwojowej. Organizacje pozarządowe będą uczestniczyły w procesie konsultacji społecznych, który w najbliższych tygodniach zostanie zainicjowany przez MSZ.

Zobacz też: Polski rząd zlekceważył pomoc dla Afryki.

 

Bookmark and Share