Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Ustawa o współpracy rozwojowej

Z uznaniem i satysfakcją witamy ogłoszone przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ konsultacje społeczne dotyczące założeń projektu Ustawy o współpracy rozwojowej i o utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) należy do grona polskich organizacji pozarządowych, które opowiadają się za jak najszybszym uchwaleniem dobrej ustawy, która umożliwi Polsce pełne włączenie się do międzynarodowej współpracy rozwojowej i efektywnego wykorzystania środków budżetowych na pomoc i współpracę z krajami ubogimi.

Wraz z innymi organizacjami, IGO przygotowuje komentarz do projektu założeń ustawy i przekaże go w odpowiednim terminie do MSZ.

Równocześnie zabiegamy o poparcie dla ustawy wśród parlamentarzystów i szerokiego grona instytucji i organizacji, którym zależy na wspieraniu sprawnego, wydajnego i skutecznego systemu pomocy krajom globalnego Południa (krajom rozwijającym się).

Zaproszenie do konsultacji społecznych opublikowane jest na stronie internetowej polskapomoc.gov.pl prowadzonej przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

 

Bookmark and Share