Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Wizyta komisarza i konferencja MSZ - podsumowanie

Wizyta komisarza UE ds. rozwoju, ogłoszenie raportu OECD o polskiej pomocy i konferencja MSZ - wszystkie te wydarzenia, które odbyły się 17 maja, dają obraz obecnego stanu polskiej współpracy na rzecz rozwoju.

Jednego dnia miały miejsce trzy istotne wydarzenia dotyczące polskiej współpracy rozwojowej:

 • konferencja MSZ z udziałem komisarza UE, szefa OECD DAC i polskiego ministra spraw zagranicznych,
 • ogłoszenie raportu OECD nt. polskiej pomocy - na tejże konferencji,
 • wykład komisarza na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja

Konferencja "Polska w systemie międzynarodowej współpracy rozwojowej" składała się z dwóch głównych części: politycznej, w której przemawiali minister Radosław Sikorski, komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs i szef OECD DAC Eckhard Deutscher, oraz dyskusyjnej - trzy panele eksperckie.

W trzech głównych przemówieniach politycznych wyraźny był kontrast pomiędzy wystąpieniem ministra Sikorskiego a wypowiedziami gości z UE i OECD.

W swoim dość krótkim przemówieniu minister podkreślił przede wszystkim sukcesy Polski i rolę Partnerstwa Wschodniego w polskiej współpracy na rzecz rozwoju.

Tymczasem zarówno komisarz Piebalgs jak i przewodniczący Deutscher odwoływali się głównie do Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) i apelowali o zwiększenie wysiłków na rzecz redukcji ubóstwa. Goście oczywiście docenili dotychczasowe wysiłki Polski w budowaniu własnego systemu współpracy rozwojowej, ale jednocześnie zaakcentowali konieczność koncentracji na walce z nędzą i silniejszego włączenia się naszego kraju do głównego nurtu współpracy rozwojowej.

Komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs zwrócił powiedział: Trzeba pamiętać, że najważniejszym celem jest realizacja MCR. Chociaż wielu donatorów ma w tym trudności, to nie możemy się poddać.

Przewodniczący OECD DAC, Eckhard Deutscher wymienił trzy priorytety:

 • konieczność koncentracji wszystkich donatorów na redukcji ubóstwa i realizacji MCR;
 • wywiązanie się ze zobowiązania do przekazywania 0,7% PKB na pomoc rozwojową (0,33 w przypadku Polski i innych nowych krajów członkowskich UE);
 • podniesienie skuteczności pomocy.

E. Deutscher powiedział również:

 • Polska może być dumna z wielu rzeczy i faktycznie przyczynia się do tego, aby świat był lepszy.
 • Polska pomoc powinna w pełni odzwierciedlać priorytety uzgodnione międzynarodowo.
 • Potrzebna jest zmiana modelu polskiej pomocy - z projektów o małej skali na szersze programy pomocowe.
 • Polska powinna zwiększyć środki na pomoc rozwojową - zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 • Warto wykorzystać ogromną szansę wynikającą z tego, że MSZ podwoił ostatnio liczbę pracowników zajmujących się współpracą rozwojową. Taka szansa rzadko zdarza się wśród donatorów [Chodzi o niedawne stworzenie Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych - przyp. autora]

Po wypowiedziach politycznych miały miejsce trzy panele eksperckie poświęcone kolejno: wyzwaniom pomocy rozwojowej, skuteczności pomocy i finansowaniu rozwoju.

Zobacz też: program konferencji.

Raport OECD

Raport zaprezentowała K. Jorgensen z OECD DAC, przewodnicząca zespołu, który przygotował raport.

Główne wnioski raportu OECD są zbieżne z rekomendacjami polskich organizacji pozarządowych zawartymi w kolejnych raportach monitoringowych publikowanych przez Grupę Zagranica.

Pobierz: OECD DAC Special Review on Poland.

Wykład komisarza na UE

W swoim wystąpieniu komisarz podkreślił rolę solidarności w stosunkach międzynarodowych, nawiązał do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego i do polskiej Solidarności.

Myśli te były kontynuowane podczas debaty panelowej bezpośrednio po wykładzie, w której uczestniczyli przedstawiciele świata akademickiego, polskiego MSZ i organizacji pozarządowych.

Już po debacie komisarz porozmawiał kilka minut z przedstawicielką IGO, która wręczyła mu m.in. ostatnią analizę IGO dotyczącą pakietu wiosennego Komisji.

Zobacz: program debaty towarzyszącej wykładowi komisarza.

Inne relacje

Wizycie komisarza towarzyszył szereg artykułów w mediach. Oto niektóre z nich:

 • Sikorski: pomaganie uboższym krajom musi być bardziej efektywne, Gazeta Wyborcza/PAP
 • Polska pomaga biednym krajom. W 2009 roku daliśmy im 373 mln dolarów, GW/IAR
 • Piebalgs: Polska powinna zwiększyć wydatki na pomoc rozwojową - wywiad Adama Leszczyńskiego, Gazeta Wyborcza
 • Relacja z wizyty komisarza w Polsce - na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce
 • Galeria zdjęć z konferencji - na stronie MSZ
 • Krótka relacja z konferencji - na stronie MSZ

 

 

 

Bookmark and Share