Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głosy z Południa. Afryka Wschodnia

Raport Concord 2010 opublikowany

10 czerwca odbyła się w wielu krajach UE jednoczesna premiera raportu CONCORD na temat europejskiej pomocy rozwojowej. W przygotowaniu raportu uczestniczyli przedstawiciele IGO, w ramach współpracy w grupie roboczej ds. monitoringu pomocy działającej przy Grupie Zagranica. Premiera raportu w Polsce odbyła się w formie śniadania dla mediów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w języku polskim:

W spotkaniu medialnym, które odbyło się 10 czerwca w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele mediów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i polskich organizacji zajmujących się współpracą rozwojową.

Dla Instytutu Globalnej Odpowiedzialności i innych organizacji zaangażowanych w monitoring polskiej pomocy rozwojowej spotkanie było świetną okazją do omówienia rekomendacji polskich i europejskich NGOs w sprawie ilości i jakości pomocy. Dziennikarze uczestniczący w spotkaniu mogli zadać pytania przedstawicielom MSZ i włączyć się do dyskusji o skuteczności pomocy w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Omówiliśmy najważniejsze sprawy dotyczące polskiej polityki rozwojowej, w tym wywiązywanie się przez nas kraj ze zobowiązań dotyczących zwiększenia pomocy, szczególnie dla Afryki, poprawę jakości pomocy poprzez mocniejsze włączenie się w europejską współpracę rozwojową i kwestie dotyczące ustawy o pomocy rozwojowej, która jesienią powinna trafić do sejmu.

Spotkanie zorganizowały wspólnie: Grupa Zagranica, Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Polska Akcja Humanitarna (PAH) i Polska Zielona Sieć (PZS).

Raport Concord 2010 w języku angielskim jest dostępny na stronie Concord.