Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Minister rozpoczął konsultacje ws. wieloletniego programu współpracy rozwojowej

9 lutego podsekretarz stanu w MSZ, Krzysztof Stanowski, zainaugurował proces konsultacji społecznych w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej. W spotkaniu z ministrem uczestniczyło ok. 70 partnerów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni, think-tanków i innych instytucji.

Minister Stanowski przestawił proces konsultacji. Treść wystąpienia była zbieżna z dokumentem ogłoszonym wcześniej na stronie polskapomoc.gov.pl (zobacz tu).

W dyskusji, w której zabrało głos kilkanaście osób, zaprezentowano wiele propozycji merytorycznych i organizacyjnych. Widoczna była różnorodność podejść, perspektyw i priorytetów.

Spotkanie zakończyło się sugestią ministra Stanowskiego, aby w ciągu najbliższego tygodnia partnerzy zgłosili do MSZ następujące propozycje:

  • kandydatury do grupy roboczej, która będzie zajmować się opracowaniem misji i wizji polskiej współpracy rozwojowej. Kandydatury powinny mieć poparcie możliwie największej liczby partnerów społecznych;
  • listy obszarów geograficznych (krajów lub całych regionów), którymi powinny zająć się poszczególne grupy robocze.

Propozycje dotyczące obydwu spraw powinny być zgłaszane na ten sam adres, na który jest podany w zaproszeniu do uczestnictwa w konsultacjach (por. zaproszenie na stronie Polska Pomoc).

 

 

Bookmark and Share