Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głosy z Południa. Afryka Wschodnia

Materiał nt. Afryki - w ramach wieloletniego programu współpracy rozwojowej

Prezentujemy materiał dyskusyjny, który powstał w wyniku spotkania dotyczącego Afryki w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej, przygotowywanym obecnie przez MSZ. Spotkanie odbyło się 22.06.2011 w Warszawie, otworzył je Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Krzysztof Stanowski, a uczestniczyli w nim przedstawiciele i przedstawicielki ok. 20 polskich organizacji działających na rzecz Afryki.

Przyjmujemy propozycje zmian w tym dokumencie, zanim zostanie on przekazany do MSZ.

Prosimy przesyłać uwagi niezwłocznie, na dwa adresy:

  • joanna.stozek [znak małypy] swm.pl
  • marcin.wojtalik [znak małpy] igo.org.pl

Prosimy o nanoszenie uwag w trybie "zaznaczania zmian" i o dodawanie komentarzy uzasadniających proponowane przez Państwa zmiany.

Prosimy zachować dokument w formacie MS Word 97/2000/XP (a nie w najnowszej wersji Worda).

Materiał jest rezultatem spotkania, które miało miejsce 03.06.2011 r. w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ, dyskusji w Grupie ds. Afryki, zawiązanej na potrzeby konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej oraz konsultacji społecznych, które miały miejsce w Fundacji im. Stefana Batorego w dn. 22.06.2011 r., które otworzył Podsekretarz Stanu w MSZ, Pan Krzysztof Stanowski.

Materiał przygotowała Joanna Stożek z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu, koordynatorka nieformalnej grupy ds. Afryki działającej przy Grupie Zagranica.

Pobierz: Materiał roboczy do dyskusji nt. Afryki (wersja z 2011.06.27)

Nowe wersje tego dokumentu będą umieszczane na tej stronie w miarę nadchodzenia propozycji od polskich organizacji działających na rzecz Afryki. Prosimy o częste sprawdzanie tej strony.

Zobacz też: