Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Spotkanie konsultacyjne z OECD DAC

Eksperci IGO wzięli udział w konsultacjach z przedstawicielami Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC). Spotkanie było pierwszym etapem w ramach procesu tzw. Special Review, który ma zaowocować przyjęciem Polski do grona darczyńców oficjalnej pomocy rozwojowej.

Przedstawiciele IGO przypomnieli główne rekomendacje ubiegłorocznego raportu z monitoringu polskiej pomocy rozwojowej i zwrócili uwagę gości na szereg postulatów naszej organizacji: konieczność wdrożenia zasady własności, przygotowania krajowych strategii pomocy poszczególnym krajom (tzw.Country Strategy Papers, CSPs) i rozpoczęcia ewaluacji polskiego wkładu w realizację Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs).

W toku dyskusji eksperci IGO przypomnieli, że już teraz - niezależnie od losów ustawy o pomocy rozwojowej - można wdrożyć wiele usprawnień do polskiego systemu wspierania krajów ubogich. Przedstawiciele OECD DAC przypomnieli, że w wielu krajach europejskich funkcjonuje system kilkuletniej realizacji projektów mimo jednorocznego okresu budżetowego.

MFA palace in Warsaw, venue of OECD consultationsSpotkanie odbyło się 27 stycznia 2010 r. w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Foksal w Warszawie. Oprócz ekspertów IGO polskie organizacje pozarządowe reprezentowało jeszcze sześciu innych przedstawicieli organizacji zajmujących się współpracą rozwojową i wspieraniem demokracji na świecie.

 

 

Bookmark and Share