Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Happening: "Od jutra zamknięte"

Kiedy? SOBOTA 15 X 2011, godz. 14-15.
Gdzie? Nowy Świat (od ronda de Gaulle'a do Świętokrzyskiej)

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu – happeningu, który Instytut Globalnej Odpowiedzialności będzie organizował 15 października w Warszawie.

Będzie to szczególna okazja do wspólnego działania na rzecz takich wartości jak poszanowanie praw człowieka, solidarności i poczucia współodpowiedzialności za losy świata, a także do promowania zaangażowania społecznego i aktywnej postawy obywatelskiej.

Happening dotyczy zjawiska zawłaszczania ziemi, czyli przejmowania olbrzymich obszarów ziemskich w krajach globalnego Południa (głównie Afryce ale także Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej) w celu produkcji przemysłowej żywności na eksport, produkcji agropaliw, czy ze względu na możliwość pomnażania zysków przez instytucje finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne czy banki. Te ogromne inwestycje odbierają dostęp do ziemi społecznościom od niej zależnym (np. drobnych rolników, pasterzy), co w praktyce oznacza utratę możliwości utrzymania się i godzi w prawo człowieka do żywności! Ponadto bardzo często dochodzi do przymusowych przesiedleń ludności z terenów które są przeznaczane na inwestycje – niejednokrotnie bez wcześniejszej konsultacji z tymi społecznościami i bez jakiejkolwiek rekompensaty za poniesione straty.

Poprzez nasz happening chcemy zwrócić uwagę na ten problem i wyrazić swój sprzeciw wobec takich praktyk. Chcemy pokazać, że jako zwykli obywatele, też możemy wpływać na zasady rządzące światem – nie zgadzamy się na to, aby prywatne interesy inwestorów, stały ponad prawem do żywności!

Chcesz wziąć udział w happeningu? Więcej informacji na stronie: silnepoludnie.pl.

Podpisz Apel z Dakaru przeciwko zawłaszczaniu ziemi!

Dowiedz się więcej o zawłaszczaniu ziemi: kliknij tutaj.

Pobierz: plakat, ulotkę, informację prasową.

Happening towarzyszy Festiwalowi ŚWIAT NA TALERZU organizowanemu przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.Więcej informacji na temat Festiwalu na stronie:
www.globalnepoludnie.pl/Festiwal-SWIAT-NA-TALERZU-2011


Happening jest organizowany w ramach projektu „Potrzebujemy naszej ziemi!” i kampanii „Na swoim”.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid oraz w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011r.