Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Odzyskać El Dorado - wykład otwarty

 

Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej Collegium Civitas, mają przyjemność zaprosić Państwa na wykład otwarty:


Odzyskać El Dorado. Walka o prawa człowieka, w kontekście zagranicznych inwestycji i przymusowych przesiedleń ludności wiejskiej

23 XI 2011, godz. 17:00
Collegium Civitas
plac Defilad 1, XII piętro
sala 1222


O współczesnej sytuacji w Kolumbii i walce na rzecz praw człowieka opowie:

Ojciec Jesús Alberto Franco Giraldo, kolumbijski misjonarz redemptorysta, założyciel i obecny dyrektor organizacji  Międzykościelna Komisja Sprawiedliwości i Pokoju (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz).

------------

Ojciec Jesús Alberto Franco Giraldo jest obrońcą praw człowieka i wspiera procesy społecznego oporu bez użycia przemocy, broniąc praw społeczności wiejskich, które stały się ofiarami przymusowego odbierania ziemi.. Dotyka to szczególnie grupy marginalizowane: ludność rdzenną i pochodzenia afrykańskiego. Jako członek Komisji broni on społeczności, którym udało się udokumentować i nagłośnić przykłady poważnego łamania praw człowieka przez polityków, przedsiębiorców oraz wojskowych. Jego zaangażowanie w dążenie do prawdy, sprawiedliwości i pełnej rekompensaty za wyrządzone krzywdy, ma olbrzymie znaczenie dla stworzenia w Kolumbii prawdziwego pokoju, sprawiedliwości i równości społecznej.


Komisja Międzykościelna Sprawiedliwości i Pokoju (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) od ponad 22 lat wspiera procesy organizowania się społeczności oraz powstawania organizacji ludności rdzennej oraz afrokolumbijskiej, w obszarach, gdzie toczą się konflikty zbrojne. Wspiera przede wszystkim żądania prawa do prawdy, sprawiedliwości i pełnego odszkodowania; prawa do własnego terytorium i zrównoważonego środowiska; prawa do równego traktowania płci oraz prawa do wolności słowa i do pokoju, w obszarze międzynarodowych praw człowieka.

Obecnie Komisja zapewnia całościową pomoc humanitarną, w ramach której dostarcza wsparcia prawnego i psychologicznego. Inicjuje  projekty gospodarcze, rolniczo-przyrodnicze, teologiczne i pedagogiczne, w celu realizacji idei pokojowego oporu w departamentach Antioquia, Chocó, Cauca, Bogotá, Bajo Atrato, Meta, Valle i Putumayo w Kolumbii.

Dzięki pracy Komisji, wiele społeczności mogło powrócić na terytoria swojego pochodzenia, a innym udało się uniknąć przymusowych przesiedleń. Kolejnym sukcesem jest ukazanie interesów firm, które przy wsparciu politycznym i wojskowym, dopuściły się poważnego pogwałcenia praw człowieka, które są prawdziwymi zbrodniami przeciwko ludzkości i powodują przesiedlenia i wykorzenianie setek społeczności.


Wykład jest organizowany w ramach projektów: „Potrzebujemy naszej ziemi!” - projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. oraz „Hands off the Land! Take action against land grabbing” - projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid.
Wyrażane poglądy należą wyłącznie do Instytutu Globalnej Odpowiedzialności oraz partnerów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ani Unii Europejskiej.

Organizatorzy:                                                                                                          Dofinansowanie: