Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Edukacja rozwojowa

o projekcie | uczestnicy | szkolenie | inicjatywy | edukacja rozwojowa

Rozumieć świat, by wywierać pozytywny wpływ

Definicje edukacji rozwojowej

Na stronie internetowej prowadzonej przez MSZ widnieje następująca definicja edukacji rozwojowej:

Edukacja rozwojowa wyjaśnia, z czego wynikają i na czym polegają problemy współczesnego świata. Pomaga też zrozumieć, jakie czynniki kształtują, i w jaki sposób, międzynarodowy rozwój. Edukacja rozwojowa przybliża polskiemu społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, pokazuje wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja rozwojowa powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Forum Edukacji Rozwojowej skupiające praktyków z całej Europy stosuje następującą definicję:

Edukacja rozwojowa jest procesem aktywnego uczenia się, opartego na wartościach: solidarności, równości, włączania i współpracy. Sprawia ona, ze ludzie przechodzą od podstawowej wiedzy o najważniejszych sprawach dotyczących rozwoju międzynarodowego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zrozumienie przyczyn i skutków spraw światowych do osobistego zaangażowania i świadomego działania.

Edukacja rozwojowa sprzyja pełnemu uczestnictwu wszystkich obywateli w usuwaniu ubóstwa na świecie, i walce z wykluczeniem. Jej zadaniem jest też wpływanie na to, aby polityka międzynarodowa i polityki w poszczególnych krajach były bardziej sprawiedliwe i bardziej oparte na równowadze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej oraz na prawach człowieka.

Wśród terminów o podobnym znaczeniu pojawiają się też często: edukacja globalna i edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa.


Podejście IGO

Instytut Globalnej Odpowiedzialności stara się upowszechniać perspektywę praw człowieka w rozwoju (human rights based approach to development). Zachęcamy do lektury dwóch artykułów na ten temat:

IGO jest również jedną z organizacji wdrażających i promujących Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczacych krajów globalnego Południa. Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej podstrony na temat tej inicjatywy.

W pracy na rzecz upowszechniania wiedzy o relacjach Północ-Południe kładziemy nacisk na wysoką jakość edukacji rozwojowej.


Przydatne linki

Tydzień Edukacji Globalnej - strona na temat inicjatyw odbywających się w szkołach co roku w trzecim tygodniu listopada.

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa - wskazówki o tym, jak rzetelnie mówić o większości świata. Obowiązkowa lektura dla każdego edukatora.

Szkoła Globalna - projekt Polskiej Akcji Humanitarnej, do którego może przyłączyć się każda szkoła w Polsce. Darmowe materiały dla nauczycieli.

Myśl Globalnie Działaj Lokalnie - projekt przeprowadzony przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

Grupa eFTe Warszawa - mnóstwo pomysłów na to, jak być świadomym konsumentem.

FairTrade.org.pl - strona o sprawiedliwym handlu - dla nauczycieli, dla uczniów, dla całej szkoły.

Afryka.org - świetne źródło wiedzy i aktualnych wiadomości na temat Afryki. Zamiast stereotypów znajdziesz tu rzetelne informacje, często pisane przez samych Afrykańczyków.

GlobalnePołudnie.pl - serwis dla ludzi interesujących się polityką rozwojową. Polecamy szczególnie tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o realiach współpracy rozwojowej.

Brakuje tutaj jakiejś strony? Napisz nam o tym!


Materiały dla AMIGO

Wśród materiałów dla AMIGO znajdują się książki i filmy dotyczące wyzwań współczesnego świata, rozwoju międzynarodowego i relacji Połnoc-Południe. Zobacz listę materiałów.


o projekcie | uczestnicy | szkolenie | inicjatywy | edukacja rozwojowa


Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Powrót


Polecamy: