Instytut Globalnej Odpowiedzialności
o projekcie | uczestnicy | szkolenie | inicjatywy | edukacja rozwojowa

Zostań AMIGO! Szkolenie i działanie dla aktywistów i nauczycieli

IGO ogłasza nabór do projektu AMIGO - Animatorów Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności. Zapraszamy aktywistów i nauczycieli do uczestnictwa szkoleniu, podczas którego zdobędą solidną wiedzę na temat spraw globalnych i będą gotowi do działania, aby świat był bardziej sprawiedliwy i zrównoważony. Dołącz do nas! Bądź AMIGO!

Dlaczego AMIGO?

Animatorzy Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności (AMIGO, z j. hiszp. „przyjaciel”) to grupa aktywistów i nauczycieli, którzy podczas szkolenia zostaną przygotowani do dzielenia się z młodzieżą swoją wiedzą o tematyce globalnej i najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Projekt prowadzi Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), organizacja specjalizująca się w szkoleniach, edukacji rozwojowej i przedsięwzięciach społecznych dotyczących tematyki globalnej. Szkoleniowcy mają osobiste doświadczenia z pobytu i pracy w krajach globalnego Południa.

Jaka jest tematyka szkolenia?

Poruszamy najważniejsze tematy, z którymi powinien być zapoznany każdy, kto chce działać na rzecz sprawiedliwości globalnej.

Jak możesz zacząć działać?

Zgłoś się na szkolenie, aby zdobyć niezbędną wiedzę. Po zakończeniu szkolenia zadaniem uczestników (nauczycieli i aktywistów) będzie przygotowanie propozycji akcji szkolnej, która zachęci ich do zainteresowania drugim człowiekiem, ludźmi w krajach globalnego Południa i do działania wynikającego z poczucia solidarności, wrażliwości i niezgody na niesprawiedliwość we współczesnym świecie.

Jakie wsparcie dla AMIGO?

Uczestnicy szkolenia spoza Warszawy otrzymają zwrot kosztów podróży, a w razie potrzeby również zwrot kosztów zakwaterowania (na podstawie wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia).

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 3-4 października br. (piątek-sobota). Aby zgłosić się do projektu należy wysłać wypełniony kwestionariusz do 23 września br. e-mailem na adres: [email protected].

Szkoleniowcami są osoby posiadające zarówno wiedzę teoretyczną i doświadczenie w działaniu społecznym, a także osobiste doświadczenia z pobytu i pracy w krajach globalnego Południa (krajów rozwijających się).

Szkolenie będzie prowadzone
różnorodnymi metodami, zapewniającymi zarówno pogłębienie wiedzy, jak i praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności. Uczestnicy otrzymają solidne materiały do podwyższania własnych kompetencji i wykorzystania w pracy w szkole.

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy.


o projekcie | uczestnicy | szkolenie | inicjatywy | edukacja rozwojowa


Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Powrót


Polecamy: