Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Uczestnicy. Kim są AMIGO?

o projekcie | uczestnicy | szkolenie | inicjatywy | edukacja rozwojowa

AMIGO to animatorzy młodzieżowych inicjatyw globalnej odpowiedzialności - aktywni nauczyciele i wspierający ich aktywiści-wolontariusze. AMIGO pracują w małych grupach realizujących w polskich szkołach konkretne inicjatywy dotyczące globalnej odpowiedzialności.

Wsparcie dla AMIGO

AMIGO uczestniczyli w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu, które odbyło się w 3-4 października 2008 r. Podczas szkolenia zapoznali się z najważniejszymi zaganianiami dotyczącymi tematyki rozwojowej, otrzymali materiały pomocne w animowaniu młodzieżowych inicjatyw i rozpoczęli planowanie akcji w szkołach. Przeczytaj więcej o szkoleniu AMIGO.

Nauczyciele i aktywiści wspólnie przygotowują młodzieżowe inicjatywy. W miarę możliwości wspierają ich w tym szkoleniowcy IGO.

Każda grupa przygotowująca inicjatywę otrzymuje ponadto wskazane przez siebie materiały potrzebne do zorganizowania i przeprowadzenia inicjatywy. W sumie IGO dysponował kwotą 1500 zł na wsparcie wszystkich uczestników.

Zobacz listę książek i filmów dostępnych dla AMIGO.

Poznajmy się!

Oto AMIGO (edycja październik-grudzień 2008).

uczestnicy AMIGO

Aktywiści:

Nauczyciele:

Co konkretnie robią AMIGO?

Przeczytaj więcej o tym, co robi każdy z AMIGO na stronie poświęconej inicjatywom młodzieżowym.


o projekcie | uczestnicy | szkolenie | inicjatywy | edukacja rozwojowa


Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Powrót


Polecamy: