Animacje dla dzieci – dzień z życia Josepha Mutebi

W imieniu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) oraz organizacji partnerskich projektu „Zrozum świat – przedszkola. World at Our Doorstep” zapraszamy do korzystania z animacji edukacyjnych przybliżających zagadnienia globalnych współzależności i zaangażowania osób, których praca w krajach takich jak Uganda czy Mauritius wpływa na nasze codzienne życie

Zapraszamy do zapoznania się z historią Josepha Mutebi, dzięki której możemy przybliżyć dzieciom drogę jaką przebywa imbir, zanim znajdzie się jako przyprawa w naszych wypiekach: https://youtu.be/vxF4yf9CbzA

Animacje powstały w ramach trzyletniego międzynarodowego projektu edukacyjnego, nastawionego na zgłębianie treści związanych ze zrównoważonym rozwojem, sprawiedliwością społeczną i globalnymi współzależnościami. Projekt „Zrozum świat – przedszkola” to próba odkrywania świata i stojących przez nami wyzwań oraz szukanie możliwych rozwiązań poprzez odkrywanie siebie i swojego najbliższego otoczenia. W ramach projektu wspieraliśmy nauczycielki i nauczycieli pracujących w przedszkolach w poznawaniu metody rozważań filozoficznych i jej stosowaniu w edukacji globalnej, tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które ułatwiają dzieciom wyrażanie opinii innych, dyskusję w grupie i podejmowanie wspólnych decyzji oraz współdziałanie na rzecz świata.

Zależało nam na tym, żeby od najmłodszych lat dzieci budowały poczucie własnej wartości, tak istotne dla postaw tolerancji i otwartości w późniejszym życiu, interesowały się innymi kulturami, były świadome wpływu, jaki mamy na środowisko naturalne i losy ludzi w różnych zakątkach globu.

Jako organizacja pozarządowa staramy się przybliżyć Polakom i Polkom świat, pomóc zrozumieć dynamikę zachodzących w nim zmian, poznać ich przyczyny i konsekwencje oraz wspólnie szukać rozwiązań problemów. Dzisiejszy świat zmienia się z intensywnościa i tempem, którego nie znaliśmy. Stoją przed nami nowe wyzwania, mamy dostęp do informacji z drugiego końca świata, coraz częściej spotykamy osoby pochodzące z innych krajów, słyszymy o zmianach klimatu i konsekwencjach tych zjawisk dla życia naszego i naszych dzieci. Te zmiany zaskakują, prowokują do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi nas, dorosłych. Poprzez nasze projekty chcemy wspierać dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w poznawaniu siebie i świata, w pytaniu i odpowiadaniu. Uczymy je zrozumienia, że są częścią czegoś większego niż własna rodzina lub grupa rówieśnicza i poczucia, że również od nich zależy, jak nasz świat będzie wyglądał w przyszłości.

 

Więcej materiałów dostępnych jest na stronach https://igo.org.pl/tag/dla-przedszkoli/ oraz www.worldfromourdoorstep.com.

Animacja powstała w ramach projektu Mowa o większości świata.
Projekt “Mowa o większości świata” jest realizowany w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Animacja powstała w ramach projektu “Zrozum świat – przedszkola” (Word from Our Doorstep) współfinansowanego przez Komisję Europejską. Animacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej.

Animacja dostępna jest na licencji Creative Commons: CC BY-NC-ND 3.0 PL

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,