Atak na usługi użyteczności publicznej

Usługom użyteczności publicznej na terenie Unii Europejskiej zagrażają międzynarodowe negocjacje handlowe, które ograniczają wpływ rządów państw oraz prawa obywatelskie w dziedzinie dostępu do podstawowych dóbr i usług, takich jak woda, opieka medyczna i energetyka. Kulminacją wspomnianych negocjacji jest porozumienie CETA pomiędzy Unią Europejską (UE) a rządem Kanady, które mogłoby wejść w życie w 2016 roku, oraz Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi. W najgorszym wypadku, mogą one doprowadzić do nieodwracalnej, całkowitej komercjalizacji usług użyteczności publicznej, bez względu na konsekwencje społeczne. Instytut Globalnej Odpowiedzialności wraz z międzynarodową grupę organizacji pozarządowych i związków zawodowych* publikuje raport Atak-na-uslugi-uzytecznosci-publicznej ujawniający rzucający światło na porozumienie lobbystów oraz negocjatorów handlowych.

psua2

Minione wydarzenia – przeszło 3 200 000 podpisów przeciwko Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie Handlu i Inwestycji przekazanych Komisji Europejskiej, przeszło 100 000 osób protestujących przeciw TTIPowi w Berlinie – wyraźnie wskazują na dynamicznie narastający opór wobec negocjowanej umowy. Analizy przedstawione w publikowanym raporcie pokazują szczegółowo, że obawy te nie są bezpodstawne. CETA oraz TTIP mogą w sposób nieodwracalny wprowadzić usługi publiczne w ślepą uliczkę komercjalizacji i pozbawić rządy mocy regulacyjnej w tym zakresie. Ujawniając systemową współpracę pomiędzy wielkim biznesem i Komisją Europejską podczas prac nad umowami CETA oraz TTIP, raport prezentuje, jak unijni negocjatorzy działają de facto w interesie i pod dyktando agresywnych grup korporacyjnych lobbystów domagających się absolutnego otwarcia rynku usług użyteczności publicznej.

Pia Eberhardt, badaczka i kampanierka z Corporate Europe Observatory wskazuje: Ślady działania grup korporacyjnych lobbystów są widoczne na każdej stronie umowy CETA. To samo dotyczy negocjowanego obecnie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Konsekwencją tych działań jest objęcie międzynarodowych inwestorów szczególnymi przywilejami, dzięki którym będą mogli oni między innymi pozywać rządy o utracone potencjalne zyski, co z kolei doprowadzi do fali wielomiliardowych odszkodowań wypłacanych z pieniędzy publicznych. Obywatele i obywatelki muszą się zjednoczyć, by to powstrzymać!

Międzynarodowa organizacja związkowa EPSU zrzeszająca 210 związków pracowników sektora usług użyteczności publicznej dodaje: Sektor korporacyjny próbuje przepchnąć ustalenia zagrażające obywatelom, pracownikom oraz konsumentom, ponieważ olbrzymi obszar usług użyteczności publicznej stał się przedmiotem liberalizacji w ramach tych umów. Stawką jest nasze prawo do podstawowych usług oraz sama zdolność publicznych usług do funkcjonowania na rzecz dobra wspólnego.

Pełna treść raportu (po angielsku):

https://corporateeurope.org/international-trade/2015/10/public-services-under-attack-through-ttip-and-ceta

Streszczenie raportu (po polsku):

Atak-na-uslugi-uzytecznosci-publicznej

* Raport opublikowany został przez Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), Corporate Europe Observatory (CEO), European Federation of Public Services Unions (EPSU), Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Transnational Institute (TNI), Vienna Chamber of Labour (AK Vienna), oraz War on Want

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,