Badanie opinii publicznej: 72% Polaków i Polek chce ukrócenia unikania podatków

Informacja prasowa
Twitter - badanie
IGO: 72% Polek i Polaków oraz 77% społeczeństwa Unii Europejskiej uważa, że prawo powinno być zmienione w taki sposób, aby firmy i zamożne osoby prywatne nie mogły korzystać z „rajów podatkowych”. Taki jest wynik dwóch badań, z których jedno zlecił Instytut Globalnej Odpowiedzialności, drugie zaś organizacje partnerskie IGO – Oxfam i ActionAid.*
Badania opinii publicznej wykazały, że:

  •  70% Polek i Polaków uważa, że unikanie podatków przez niektóre firmy jest niesprawiedliwe  w sytuacji, gdy przeciętny podatnik musi odprowadzać podatki w ustalonej wysokości;
  • ponad połowa osób przebadanych w 16 krajach Europy nie zgadza się ze stwierdzeniem, że aktualnie prawo zapewnia uczciwe płacenie podatków przez korporacje międzynarodowe;
  • ponad połowa Polaków (ok. 60 %) uważa unikanie podatków za nieetyczne i niezgodne z własnymi poglądami nawet, jeśli uznaje legalność takich działań.

Krytyczne spojrzenie na unikanie opodatkowania nasila się wraz z wiekiem i wzrostem poziomu wykształcenia. Bardziej krytyczne pod tym względem są też osoby, które prowadzą własną firmę. Można przypuszczać, że polscy przedsiębiorcy traktują tego typu zachowania jako nieuczciwą konkurencję. Dokładnie połowa badanych Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że „firmy powinny mieć prawo do ukrywania przed opinią publiczną swojej sytuacji finansowej, włączając w to sprawy podatkowe”. Co ciekawe zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i pracownicy umysłowi należą do grup, które najsilniej sprzeciwiają się prawu przedsiębiorstw do ukrywania swojej sytuacji finansowej. Niemal 2/3 badanych respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem: „gdyby firmy międzynarodowe miały obowiązek informować o swoich przychodach, dochodach i zyskach w każdym kraju, w którym prowadzą działalność, łatwiej byłoby zorientować się czy płacą podatki w odpowiedniej wysokości.”

Oba badania pokazują, że społeczeństwa krajów Unii Europejskiej mają dosyć folwarku zwierzęcego, gdzie są równi i równiejsi, czyli niesprawiedliwego systemu podatkowego, który daje przywileje wielkim korporacjom i zamożnym jednostkom. – mówi Daria Żebrowska-Fresenbet, ekspertka w dziale rzecznictwa i kampanii IGO – Jednocześnie widać że społeczeństwa są świadome związku pomiędzy płaceniem podatków a jakością usług publicznych zarówno w Europie, jak i w krajach globalnego Południa, co ma szczególny wydźwięk dzisiaj, w kontekście kryzysu migracyjnego i dyskusji na temat wspierania państw, z których przyjeżdżają uchodźcy. W Polsce konieczne jest rozpoczęcie poważnej  dyskusji na temat wprowadzenia raportowania kraj po kraju dla wszystkich sektorów, nie tylko banków w UE. Nowy rząd ma szansę przedstawienia swojego stanowiska w tej ważnej sprawie, którą popiera Parlament Europejski. Mamy nadzieję, że polski rząd poprze  reformę globalnego systemu podatkowego, która będzie efektywna
i  skuteczna w walce z wypływami z budżetów państw pieniędzy spowodowanymi niemoralnym, choć legalnym unikaniem opodatkowania.

IQS96-Fundacja Miedzynarodowe Centrum do Spraw Badań i Analiz_infografika

Projekt: Tax Justice Together jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt łączy 24 organizacje z 19 krajów (w tym 16 z UE). Jednym z głównych działań projektu jest kampania na rzecz wzrostu świadomości obywateli i obywatelek Europy na temat sprawiedliwości podatkowej, nierówności i cięć budżetów z podatkami związanych. To ambitny projekt na szeroką skalę promujący politykę progresywnych podatków poprzez rzecznictwo i kampanię.

Link do badania w Europie: Badanie – Cała Europa
Opis badania w Polsce: RAPORT-Sprawiedliwość-podatkowa

 

 

 

 

Kontakt dla mediów
Daria Żebrowska-Fresenbet, [email protected], tel: 889 742 859

*Wykonanie badania opinii zostało zlecone przez IGO firmie IQS, która jest członkiem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Badanie zostało zrealizowane techniką RTS (Real Time Sampling) na próbie 800 internautów w wieku 18-50 lat. Badanie ogólnoeuropejskie zostało zlecone przez OXFAM i
ActionAid w 16 krajach Unii Europejskiej.
logo uelogo EYD

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , ,