Bezpłatne warsztaty dla NGO!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty “Jak mówić o większości świata”

Warsztaty oparte są na nowatorskich, włączających metodach pracy.

Warsztaty składają się z dwóch części.

Pierwsza część: Z pomocą ciekawych i angażujących ćwiczeń i materiałów uczestnicy i uczestniczki poszerzą swoją wiedzę o wskazówki zawarte w „Kodeksie wiadomości i obrazów”, czyli jak mówić i pokazywać osoby pochodzące z krajów globalnego Południa, by nie podtrzymywać stereotypów i uprzedzeń wobec nich. Następnie wykorzystując nowatorskie metody pracy z poglądami, m.in. Open Space for Dialogue and Enquiry, uczestnicy i uczestniczki wyrobią sobie własne zdanie o tym jak chcą mówić o globalnym Południu.

Druga część warsztatów (październik, data do uzgodnienia) zawierać będzie m.in. zajęcia praktyczne, które pozwolą na dopracowanie swoich materiałów edukacyjnych jeszcze przed Tygodniem Edukacji Globalnej.

Dla kogo: dla organizacji pozarządowych
Gdzie: Warszawa

Kiedy: pierwsza część warsztatów odbędzie się 25 września 2015 (9:00 – 14:00), kontynuacja zaplanowana jest na październik 2015 (dokładna data do uzgodnienia z osobami biorącymi udział w I części warsztatów). UWAGA! W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe są też inne terminy!

Za ile: warsztaty są bezpłatne. W trakcie każdej z dwóch części warsztatów podany będzie lunch. Zwracamy koszty dojazdu i, jeśli będzie taka potrzeba, noclegu.

Prowadzący: Warsztaty poprowadzą trenerzy/trenerki i eksperci/ekspertki edukacji globalnej z wyjątkowo bogatym doświadczeniem i wiedzą na tematy edukacji globalnej i prowadzenia projektów w tym obszarze.

Poniżej informacje na temat osób zaangażowanych w szkolenia:

(*) Marcin Wojtalik jest ekspertem w dziedzinie edukacji globalnej. Przez 18 lat tworzył edukację globalną w Polskiej Akcji Humanitarnej. Inicjator stronę www.pajacyk.pl, jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu “Trzeci Świat i My”, “Otwartej Rzeczpospolitej”, Stowarzyszania przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii i Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, do 2014 roku członek zarządu Grupy Zagranica. W 2012 roku powołany przez ministra spraw zagranicznych do Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, organu doradczo-konsultacyjnego przy ministrze MSZ. Twórca wielu publikacji z dziedziny edukacji globalnej, m.in. Podręcznik dla nauczycieli do programu Szkoła Globalna, kilka edycji, PAH, 2010-2012, Przewodnik dla organizacji pozarządowych nt. Współpracy rozwojowej, Polska Zielona Sieć, 2007, artykuły w “Development Education Journal” (DEA, Wielka Brytania), “Index” (Comhlamh, Irlandia), “Development Education Times” (DEEEP, Bruksela).

(*) Marta Gontarska jest edukatorką, rzeczniczką, aktywistką i trenerką. W Instytucie Globalnej Odpowiedzialności jest odpowiedzialna za współpracę z uczelniami wyższymi w ramach programu edukacji. W pracy trenerskiej i edukacyjnej wykorzystuje głównie dwie metody pracy: dociekania filozoficzne na rzecz globalnego obywatelstwa oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań.
Tematyką rozwojową zajmuje się od 2007 roku, w tym w sposób szczególny równością płci oraz prawami kobiet w rozwoju. Jest autorką raportów i analiz z zakresu współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej, współpracuje również z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą. W II połowie 2015 roku ukaże się monografia naukowa o edukacji globalnej z polskiej perspektywy pod jej redakcją.

(*) Adam Markuszewski – trener specjalizujący się w edukacji społeczności lokalnych, szkolnych, wzmacniania kompetencji liderskich i  animacyjnych. W swojej pracy łączy wątki lokalne i globalne. Obecnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polską Akcją Humanitarną, Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, Instytutem na Rzecz Ekorozwoju, Amnesty International. Działa na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych w ramach Młodzieżowej Sieci Klimatycznej. Członek Zarządu Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”. Pracował w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie był koordynatorem programów edukacyjnych związanych z rozwojem społeczności lokalnych i edukacją wyborczą oraz w europejskim programie YEPP, który wspiera rozwój młodych ludzi. Rozwija wątek opowiadań w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz leśnych spacerów rozwojowych.

(*) Elżbieta Kielak – Psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji kulturowych, koordynatorka projektów. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA. Od 2005 roku aktywnie szkoli oraz tworzy materiały szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej, adaptacji kulturowej i readaptacji oraz antydyskryminacji i edukacji globalnej. Pracuje z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, osobami pracującymi w administracji publicznej, oraz w międzynarodowych firmach, pracownikami i pracownicami organizacji pozarządowych oraz studentami i studentkami. Koordynowała, między innymi, projekt „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej” finansowany z funduszy UE, Programu EuropeAid. Od 2010 roku koordynuje wspólny projekt Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Młodzież i Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który polega na realizacji warsztatów edukacji międzykulturowej dla studentek i studentów kierunków pedagogicznych. Od dwóch lat aktywnie uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Edukacji Globalnej przy Grupie Zagranica (od kwietnia 2014 koordynuje prace Grupy). Była zaangażowana w działania mające na celu opracowanie metodologii badania podręczników pod kątem występowania w nich treści z zakresu edukacji globalnej, pracowała przy I edycji analizy w 2014 r (w tym również pisała raport z całego procesu).

Organizator: Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Zapisy: Osoby chcące wziąć udział w warsztacie proszę o przysłanie maila na adres: [email protected]

Ilość miejsc na warsztatach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Warsztaty odbywają się w ramach projektów: „Konsum und Verantwortung: Jugendliche lernen spielend, die Welt zu verändern” oraz „Mowa o większości świata”. Projekt „Mowa o większości świata” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt „Konsum und Verantwortung: Jugendliche lernen spielend, die Welt zu verändern” jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Logo UEishopfair

baner