Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Projekty

Zamów newsletter!

*

:

:

Polityka rozwojowa

badania i rzecznictwoDobre chęci i pomoc charytatywna są ważne - ale nie wystarczą, aby większość ludzi będzie wolna od nędzy i ucisku, a świat był bardziej zrównoważony i sprawiedliwy.

Dlaczego rzecznictwo?Badamy, w jakim stopniu Polska kieruje się poczuciem odpowiedzialności globalnej, a wyniki monitoringu udostępniamy całemu społeczeństwu: politykom, mediom, naukowcom i wszystkim zainteresowanym.

Inicjujemy kampanie na rzecz zmiany polskiej i europejskiej polityki i praktyki postępowania wobec krajów globalnego Południa.

Dążymy do tego, aby współpraca rozwojowa była skuteczna i opierała się na na priorytetach sformułowanych przez tych, którym ma ona służyć - ludzi ubogich w krajach Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Tak przecież powinno być, czyż nie?

Zobacz aktualności z polityki rozwojowej.Strategie pomocy

Dążymy do tego, aby polska pomoc rozwojowa była strategicznie zaplanowana - aby miała dobrze sformułowane cele i metody ich realizacji. To jest warunek konieczny do większej skuteczności pomocy. Dwuletni projekt "Strategie Pomocy" zakłada stworzenie strategicznych dokumentów polskiej współpracy rozwojowej: ogólnej strategii, dokumentów strategicznych dla poszczególnych krajów i założeń sytemu ewaluacji tzn. metod mierzenia skuteczności działań pomocowych.

Więcej…