Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Nawiązaliśmy partnerstwa z organizacjami w Afryce Wchodniej

Od lipca do października 2009 r. Instytut Globalnej Odpowiedzialności działał na terenie Kenii, Tanzanii i Ugandy. Celem wyjazdu dwóch wolontariuszy (Agnieszka i Kordian Kochanowicz) było zapoczątkowanie partnerstw, budowanie podstaw do wymiany praktyk oraz wzajemnego wspierania się w działalności organizacji.

Łącznie podczas misji rekonesansowej odbyły się liczne spotkania dotyczące partnerstwa z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi oraz kilkoma osobami ze środowiska akademickiego. Wyjazd ten był również okazją do spotkania się z LEAT, partnerami z projektu prowadzonego wspólnie w latach 2008-2009.

Wszystkie organizacje, z którymi IGO spotykało się zajmują się różnymi tematami, jednak wszystkie organizacje prezentowały podobne podejście do współpracy i wartości w swojej misji. Wspólne aspekty ważne dla obu stron partnerstwa to: prawo do rozwoju, działanie na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw, działanie na rzecz osób marginalizowanych i problemów zapomnianych, przeciwdziałanie przyczynom problemów, a nie ich skutkom.

W czasie trzech tygodni pobytu w Tanzanii IGO spotkało się z trzema organizacjami: LEAT (Lawyers Environmental Action Team), Leadership Forum, LHRC (Legal and Human Rights Centre).

W czasie pobytu w Kenii przedstawiciele IGO spotkali się z działaczami dwóch organizacji: CEMIRIDE (Centre for Minority Rights to Development) i BEACON.

W czasie miesięcznego pobytu w Ugandzie nawiązane zostały kontakty z czterema organizacjami lokalnymi: Seatini (The Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute), Acode (Advocates Coalition for Development and Environment), Vedco (Volunteer Efforts for Development Concerns) oraz ActionAid Uganda.

Agnieszka i Kordian Kochanowicz nawiązali również liczne kontakty z przedstawicielami środowiska akademickiego, w szczególności z wykładowcami Uniwersytetu  Makerere, członkami centrum badawczego (Cetre for Basic Research) w Kampali oraz przedstawicielami innych inicjatyw i organizacji (m. in. Czerwony Krzyż w Kumi, In Movement w Kampali, Mental Health Uganda w Kampali, World Federation Autistic Day Care Centre czy Wheel of Action w Dar es Salaam).

Zdecydowana większość tych organizacji to potencjalni partnerzy IGO w zakresie rzecznictwa, edukacji oraz wspólnych projektów. W pierwszej kolejności podjęto działanie na rzecz wspólnych działań w 2010 roku z organizacją SEATINI, nie wyklucza się jednak w przyszłości możliwości podjęcia wspólnych przedsięwzięć z pozostałymi organizacjami.

Na podstawie przygotowanej na misji koncepcji projektu w 2009 roku IGO wraz z SEATINI złożyło wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o dofinansowanie projektu partnerskiego realizowanego w Ugandzie i Polsce w roku 2010.

 

Bookmark and Share