Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Badania i rzecznictwo

badania i rzecznictwoDobre chęci i pomoc charytatywna są ważne - ale nie mogą sprawić, że większość ludzi będzie wolna od nędzy i ucisku, a świat będzie bardziej zrównoważony i sprawiedliwy.

Dlaczego rzecznictwo?Badamy, w jakim stopniu Polska kieruje się poczuciem odpowiedzialności globalnej, a wyniki monitoringu udostępniamy całemu społeczeństwu: politykom, mediom, naukowcom i wszystkim zainteresowanym.

W razie potrzeby inicjujemy kampanie na rzecz zmiany polskiej i europejskiej polityki i praktyki postępowania wobec krajów globalnego Południa.

Dążymy do tego, aby współpraca rozwojowa była oparta na priorytetach sformułowanych przez tych, którym ma ona służyć - ludzi ubogich w krajach Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Tak przecież powinno być, czyż nie?Bookmark and Share