Deklaracja praw chłopów i chłopek

Dołącz do ruchu domagającego się uchwalenia deklaracji ONZ w sprawie praw chłopów – kobiet i mężczyzn! Podpisz nasz apel o prawo do suwerenności żywnościowej.

Deklaracja praw chłopów i chłopekSzeroka koalicja organizacji na rzecz praw chłopów i chłopek zwraca się do UE i krajów członkowskich z apelem, aby uczestniczyły aktywnie i w dobrej wierze w przygotowaniu „Deklaracji narodów zjednoczonych w sprawie praw chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich”.
Prosimy ministerstwa – również w naszym kraju – aby uznały prawa chłopów, w tym ich prawo do ziemi, nasion, różnorodności biologicznej, godziwego dochodu, źródeł utrzymania i środków produkcji.

Wzmocnijmy prawa człowieka chłopów – kobiet i mężczyzn

Chłopi, rybacy, hodowcy i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich produkują większość zdrowej i zróżnicowanej żywości, którą jemy każdego dnia. W Europie i wszędzie na świecie chłopi i chłopki odgrywają wiodącą rolę w zapewnieniu suwerenności żywnościowej naszych społeczności i odporności naszego systemu żywnościowego w obliczu zmian klimatycznych. Jednak drobne gospodarstwa gwałtownie znikają, a rolnictwo chłopskie – rodzinne, zrównoważone – jest zagrożone z powodu ekspansji rolnictwa przemysłowego, zawłaszczania ziemi i redukcji wsparcia publicznego.

Chłopi i inni ludzie pracujący na wsi mierzą się z częstą dyskryminacją, a szczególnie narażone są na nią kobiety. Potrzebują Twojego poparcia, aby mogli dalej tworzyć agroekologiczne, odporne na katastrofy, alternatywy dla rolnictwa przemysłowego i rozwijać zdrowy i zrównoważony system żywnościowy, który będzie miał pozytywny wpływ na naszą Ziemię.

Dołącz do ruchu na rzecz praw chłopów i chłopek, który domaga się od UE i krajów członkowskich, aby uczestniczyły aktywnie i w dobrej wierze w przygotowaniu „Deklaracji ONZ w sprawie praw chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich”. Zwróć się do władz, aby uznały prawa chłopów i chłopek, w tym prawo do ziemi, nasion, różnorodności biologicznej, godnych dochodów, źródeł utrzymania i środków produkcji.

Petycję można podpisać na stronie kampanii, a także na stronie IGO – w prawej kolumnie na jest stronie [tuż obok tekstu, który teraz czytasz].

Celem prac nad „Deklaracją ONZ w sprawie praw chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich” jest stworzenie międzynarodowego instrumentu, który poprawi promocję i ochronę praw człowieka i zwróci uwagę na zagrożenia i dyskryminację, z którą zmagają się chłopi i chłopki, a także inne osoby zaangażowane na całym świecie w drobną produkcję żywności.

Obecny projekt deklaracji jest wynikiem pracy podjętej przed 15 laty przez międzynarodowy ruch La Via Campesina (LVC), a wspieranej przez FIAN International i CETIM (Europe Third World Centre) i inne ruchy społeczne. Zamierzeniem jest doprowadzenie do uchwalenia deklaracji uznanej przez ONZ i instytucje zajmujące się prawami człowieka. Zabiegają o to oddolne organizacje chłopskie.

Większość pracy rzeczniczej ma miejsce w Radzie Praw Człowieka ONZ w trakcie sesji międzyrządowej grupy roboczej, której kolejna sesja zaplanowana jest na maj 2017 roku. Aby stworzyć niezbędny nacisk na nasze rządy, musimy sprawić, aby nasze stanowisko zostało zauważone w całej Europie.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , ,