Dlaczego jedzenie jest polityczne? Debata z udziałem Jamesa Meadwaya z New Economics Foundation.

W ramach IV Zjazdu Kooperatyw IGO zorganizowało debatę nad globalną odpowiedzialnością w kontekście systemu żywnościowego. Wzięli w niej udział James Meadway z New Economics Foundation i Emilia Ślimko z Polskiej Zielonej Sieci. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy wpływać na polityki publiczne tutaj na globalnej Północy w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu żywnościowego, tak by wesprzeć rolników i rolniczki zarówno z globalnej Północy, jak i Południa. W pierwszej części debaty Emilia przedstawiła dzisiejszy system żywnościowy i jego największe problemy, wynikające z traktowania żywności jako zwykłego towaru. Takie podejście sprzyja monopolizacji na wszystkich ogniwach łańcuchu produkcji i dystrybucji. Prowadzi też do wzrostu energochłonności produkcji rolnej a w konsekwencji do niszczenia środowiska.
Następnie James uszczegółowił ten opis, odnosząc się do bardzo ciekawego raportu dot. brytyjskiego systemu żywnościowego wydanego przez NEF. System brytyjski często stawiany jest za pozytywny przykład innym krajom dążącym do modernizacji rolnictwa. Charakteryzuje się wysokim zmonopolizowaniem, kumulacją areału oraz niskim poziomem zatrudnienia (osoby pracujące na wsi to jedynie 1% krajowej siły roboczej). Podobne procesy dotyczą łańcucha dostaw, dlatego w Wielkiej Brytanii właściwie nie ma już drobnych sklepików z żywnością. Wyniki analiz ekonomicznych, robionych zgodnie z tradycyjnymi kryteriami oceny tego sektora gospodarki, są niewątpliwie korzystne, także jeśli chodzi o ceny żywności. Raport NEF stawia jednak pytanie o ukryte koszty tego “sukcesu”. Badacze wprowadzili nowe kryteria oceny systemu żywnościowego, tak by uwzględnić koszty społeczne i środowiskowe produkcji i dystrybucji. W tak skonstruowanej analizie, system obnaża swoje braki. Raport zawiera też rekomendacje wskazujące, jak powinien być zbudowany sprawiedliwy system żywnościowy.
W drugiej części debaty przeszliśmy do rozważań nad tym, czy działania nastawione na budowanie autonomicznych systemów, takie jak RWS-y czy kooperatywy, mogą przyczynić się do zmiany systemowej. Oboje eksperci odpowiedzieli, że, niestety, nie są wystarczające, bo konieczne jest pokonanie bariery systemowej. Jako przykład działania zmierzającego do zmiany polityki publicznej, Emilia wymieniła kampanię przedwyborczą glosujodpowiedzialnie.pl. James pytany, czy angażowanie się w procesy polityczne wymaga kompromisów etycznych ze strony osób i organizacji nastawionych antysystemowo, zaznaczył, że praca na rzecz zmiany wymaga porzucenia jednostkowej tożsamości i zbudowania kolektywnej. Opowiedział też o filozofii NEF, która polega na budowaniu szerokiej sieci ludzi potrafiących narzucić nowy język debacie o systemach ekonomicznych, także w odniesieniu do systemu żywnościowego.

“Dlaczego jedzenie jest polityczne” – debata na temat globalnego systemu żywnościowego i możliwości jego zmiany na IV Ogólnopolskim Zjeździe Kooperatyw, 11.10.2015
Emilia Ślimko, Polska Zielona Sieć
James Meadway, New Economics Foundation
moderacja Maria Świetlik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności
tłumaczenie Agnieszka Klimek

Relacja IGO ze Zjazdu do przeczytania i obejrzenia tutaj.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu “TABLE FOR 9 BILLION: promoting Europe’s role in growing food and climate justice worldwide”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Ta debata wyraża wyłącznie poglądy uczestniczek i uczestników i Unia nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne użycie zawartych w niej informacji.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,